خرید النگو 700 دلار برای گریم مرده!

يک سالن آرايش در انگليس فعاليت‌اش را تا گريم جسد توسعه داده است.به گزارش ایسنا، به نقل از شورت نيوز، سالن آرايش ايلاماسکا آرايشگرهاي خود را به مراسم ترحيم مي‌فرستد تا خانواده مرحوم را براي مراسم خاکسپاري آماده کنند. اين سالن که آرايش جسد نيز مي‌پذيرد اين کار را با مبلغي حدود 700 دلار انجام مي‌دهد.ايلاماسکا به موسسه لورتون و پسران (Leverton & Sons) يا مرده‌شورخانه‌هاي سنتي لندن پيوسته است.اندرو لورتون در اين خصوص گفت: هميشه وقتي براي انجام مراسم قبل از تدفين دعوت مي‌شويم خانواده و دوستان مرحوم از ما مي‌خواهند که کار آرايش او را نيز انجام دهيم.اکنون موسسه لورتون براي ارايه خدمات آرايشي به مشتريان خود نيروهاي متخصص اين حرفه را به کار گرفته است.