خرید النگو 3 عامل کاهش تولید نفت ایران

مدیر عامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب با تشریح سه عامل کاهش تولید نفت ایران از نبود گاز کافی برای تزریق به مخازن نفتی خبر داد و گفت: ایران با کمبود دکلهای حفاری مواجه است.هرمز قلاوند در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر سه میلیون بشکه نفت خام در مناطق نفت خیز جنوب تولید می شود، گفت: با توجه به اینکه اکثر میادین نفتی استان خوزستان در نیمه دوم عمر خود به سر می برند، حفظ و نگهداشت سقف فعلی تولید نفت از برنامه های اولویت دار شرکت ملی نفت است.مدیر عامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب با اعلام اینکه مطابق با اهداف برنامه پنجم توسعه ظرفیت تولید نفت ایران باید یک میلیون بشکه در روز افزایش یابد، تصریح کرد: برای حفظ و نگهداشت تولید فعلی و افزایش یک میلیون بشکه ای نفت نیاز به زیرساختهای بوده که در شرایط فعلی برخی از این الزامات فراهم نیست. این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه کمبود دکلهای حفاری خشکی و دریایی یکی از مشکلات پیش روی برای حفظ و افزایش تولید نفت ایران است، اظهار داشت: هم اکنون کمتر از یکصد دستگاه دکل حفاری در صنعت نفت ایران فعال است. وی با یادآوری اینکه ایران با وجود در اختیار داشتن دومین ذخیره نفت جهان اما در بین کشورهای خاورمیانه چهارمین کشور صاحب دکلهای حفاری نفت و گاز است، بیان کرد: بر این اساس باید راهکارهای جدیدی برای خرید، ساخت داخل و یا اجاره دکلهای حفاری خشکی و دریایی تدوین شود. این مقام مسئول یکی دیگر از مشکلات پیش روی برای افزایش ظرفیت تولید نفت خام ایران را کمبود پمپ های درون چاهی عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه اکثر میادین نفتی مناطق نفت خیز جنوب در نیمه دوم عمر به سر می برند، نصب و راه اندازی پمپ های درون چاهی می تواند منجر به افزایش و حفظ ظرفیت تولید نفت کشور شود. قلاوند با بیان اینکه استفاده از یک دستگاه پمپ درون چاهی منجر به افزایش یکهزار تا یکهزار و 500 بشکه نفت خام چاهها می شود، تبیین کرد: همزمان با خرید پمپ های درون چاهی با انجام مهندسی معکوس و سرمایه گذاری 600 میلیون دلاری زمینه ساخت داخلی این تجهیزات فراهم شده است. مدیر عامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب با اعلام اینکه در شرایط فعلی بیش از دو هزار و 850 حقه چاه نفت و گاز در مناطق نفت خیز جنوب وجود دارد، تاکید کرد: از این تعداد، یکهزار و 540 حلقه چاه تولیدی بوده است که با نصب پمپ های درون چاهی در برخی از چاهها در مجموع امکان افزایش 80 تا 100 هزار بشکه ای تولید نفت وجود دارد. وی همچنین از کمبود گاز برای تزریق به مخازن نفتی به عنوان یکی دیگر از مشکلات پیش روی برای حفظ ظرفیت تولید نفت کشور یاد کرد و گفت: هم اکنون 30 میدان نفتی در خوزستان نیاز به تزریق گاز دارند که تنها در 10 میدان نفیت تزریق گاز طبیعی انجام می شود. این مقام مسئول خواستار افزایش انتقال گازهای ترش پارس جنوبی برای تزریق به مخازن نفتی شد و ادامه داد: ساخت و اجرای طرحهای نمک زدایی هم منجر به بهبود کیفیت نفت خام صادراتی ایران خواهد شد.