خرید النگو پشت پرده برکناری معاون وزیر جهاد کشاورزی

رئیس سابق سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری با تشریح دلایل برکناری خود از این سازمان، گفت: می‌خواستند منابع طبیعی را تکه پاره کنند اما من زیر بارشان نرفتم، زیرا این کار را خیانت به کشور می‌دانم.جنگلها سوختند اما وزیر یک بار هم تماس نگرفتعلی سلاجقه در گفتگو با مهر درباره برکناری اش از ریاست سازمان جنگلها گفت: بنده استعفا نکردم بلکه مرا برکنار کردند، زیرا منابع طبیعی برای مسئولان جهاد کشاورزی اولویت ندارد، ضمن اینکه این موضوع سال گذشته هم با آتش سوزی جنگلها بیشتر خود را نشان داد، چراکه وزیر حتی یکبار هم با سازمان تماس نگرفت تا از وضعیت آتش سوزی در جنگلها اطلاعی را کسب کند.وی افزود: سال گذشته بخش زیادی از جنگلها در حال سوختن بود و ماهواره ها بر علیه کشور تبلیغ می کردند اما وزیر جهاد کشاورزی یکبار هم از ما سئوالی نکرد.رئیس سابق سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به تدوین بسته یارانه ها در کشاورزی، گفت: 10 بسته برای بخش کشاورزی تدوین شد اما در منابع طبیعی باوجود اعلام و اصرار ما هیچ کاری انجام نگرفت؛ بنابراین خودمان بسته را تدوین کردیم و به وزارتخانه فرستادیم اما هیچ خبری نشد.سلاجقه افزود: بنده از روز اول هم به وزیر اعلام کردم که با تکه تکه شدن منابع طبیعی مخالفم و باید از این منابع حفاظت کرد.با چنگ و دندان باید منابع طبیعی را حفظ کنیموی بااشاره به دغدغه مقام معظم رهبری درباره منابع طبیعی، گفت: همانطور که مقام معظم رهبری دغدغه دارند باید با چنگ و دندان منابع طبیعی را حفظ کرد اما وزیر به این موضوع اعتقادی ندارد.معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی مراتع و آبخیزداری بابیان اینکه ما استراتژی کلان کشور در منابع کشور را طراحی کردیم، افزود: در شرایط موجود باید زمین خواری و چپاول منابع طبیعی دغدغه ما باشد.درباره باغ شهرها صحبتی با من نشدسلاجقه درباره طرح باغشهرها و واگذاری زمینهای یک هزار متری به هر خانواده، اظهار داشت: در این مورد با بنده صحبتی نشده بود و نمی توانم نظر قاطعی در این مورد بدهم.وی افزود: شاید به دنبال این هستند که منابع طبیعی را تکه پاره کنند اما بنده در مقابل این موضوع ایستادگی می کردم و به آن اعتقاد دارم.تکه پاره شدن منابع طبیعی خیانت استرئیس سابق سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری بابیان اینکه تکه پاره شدن منابع طبیعی خیانت به کشور است، ادامه داد: سال گذشته هم مقام معظم رهبری در هفته منابع طبیعی نسبت به طرح باغشهرها ابراز نگرانی کرده بودند.سلاجقه منابع طبیعی را قدرتمند ترین نهاد در کشور دانست و گفت: 85 درصد کشور در اختیار منابع طبیعی است و به واسطه زمینهای زیادی که دارد قدرتمند است اما در کشور ما مظلوم ترین بخش هم محسوب می شود.وی بابیان اینکه تاکنون برای 125 میلیون هکتار از منابع طبیعی اخد سند شده است، افزود: بنده معتقد هستم که منابع طبیعی حق الناس است و باید در اختیار سودجویان قرار نگیرد.رئیس سابق سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری تصریح کرد: 15 میلیون هکتار از منابع ملی هم قرار بود که امسال سند گرفته شود تا اراضی ملی از اراضی دولت جدا شود.سلاجقه بابیان اینکه با ثبت سند 40 میلیون هکتار از منابع طبیعی، 80 درصد کشور به نام دولت ثبت می شود، افزود: حدود 700 هزار هکتار زمین خواری انجام گرفته است که از این تعداد 50 هزار هکتار دوباره به منابع طبیعی کشور برگشت داده شده است. وی به تدوین دستورالعمل این سازمان با امور اراضی کشور اشاره کرد و گفت: براساس این دستورالعمل در استانها از زمین خواری جلوگیری می شود اما از بنده توقعاتی داشتند که بنده پاسخگوی آنها نبودم.