خرید النگو هواى خنك در راه است

مدير كل پيش بينى و هشدار سريع سازمان هواشناسى كشور گفت: بررسى نقشه هاى پيش يابى نشان مى دهد كه طى روزهاى آينده هواى گرم در نوار شمالى كشور همچنان حاكم مى باشد. به گزارش روابط عمومى سازمان هواشناسى كشور، اميدوار با بيان اين مطلب اظهار داشت: طى روزهاى پنج شنبه ، جمعه، شنبه و يكشنبه امواج كم دامنه به تناوب از نوار شمالى كشور عبور مى كنند و سبب ناپايدارى جو بصورت بارش پراكنده يا متناوب در اين مناطق مى شود. وى خاطر نشان كرد: بر اين اساس در روز جمعه بارش متناوب در استان هاى اردبيل، گيلان، مازندران و سپس گلستان آغاز مى شود و در روزهاى شنبه و يكشنبه نيز ادامه مى يابد. در اين مدت در برخى نقاط استان هاى آذربايجان غربى، آذربايجان شرقى و دامنه هاى جنوبى البرز نيز بارش پراكنده دور از انتظار نمى باشد. پيش بينى مى شود كه بارش در روزهاى جمعه ، شنبه و يكشنبه در استان گيلان از شدت بيشترى برخوردار باشد و طى اين مدت درياى خزر نيز مواج پيش بينى مى شود. وى درباره وضعيت هوا طى روزهاى جمعه و شنبه اظهار داشت: دماى هوا در نوار شمالى كشور بين ۳ تا ۵ درجه و در سواحل جنوبى درياى خزر بين ۵ تا ۱۰ درجه كاهش مى يابد كه اين هواى خنك در روزهاى يكشنبه و دوشنبه نيز در منطقه حاكم خواهد بود.