خرید النگو هشدار درباره رشد سرطان‌ خون در كشور

رييس اداره سرطان وزارت بهداشت با هشدار نسبت به روند رو به رشد انواع سرطان‌هاي خون در كشور و ارتباط اين بيماري‌ها با آلاينده‌هاي هوا، تاكيد كرد: بحث آلودگي بنزن و آزبست در كلانشهرهاي كشور جدي است و بايد در اين زمينه فكري اساسي شود.دكتر رشيد رمضاني در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: بر اساس گزارش برنامه ثبت سرطان كشور هرچند ميزان بروز سرطان‌هاي مري و معده به عنوان سرطان‌هاي شايع كشور در بسياري از استان‌ها مقداري كاهش يافته اما رتبه سرطان خون در كشور در حال افزايش است.ارتباط سرطان‌هاي خون با آلودگي هوا ثابت شده استوي با اشاره به ارتباط سرطان‌هاي خون با ميزان آلودگي هوا، ادامه داد: ارتباط بسياري از انواع سرطان‌هاي خون با ميزان آلودگي هوا ثابت شده است؛ بويژه تركيبات آروماتيكي مانند بنزن كه از سوخت ناقص بنزين ايجاد مي‌شود. بنزن ماده‌اي است كه مي‌تواند با بسياري از سرطان‌هاي خون ( از جمله لوسمي ميلوژنس حاد) ارتباط داشته باشد.آلاينده آزبست و ارتباط آن با برخي سرطان‌هاي پوشش‌هاي احشايي بدندكتر رمضاني به ديگر آلاينده‌هاي هوا از جمله آزبست اشاره كرد و گفت: آزبست ناشي از لنت ترمزهاي فاقد استانداردهاي لازم با برخي سرطان‌هاي پوشش‌هاي احشايي بدن ارتباط دارد. لنت ترمزي اگر استاندارد نباشد آلودگي هوا و محيط اطراف را افزايش مي‌دهد.آلاينده‌هاي آزبست و بنزن در كلانشهرها زنگ خطري جدي براي افزايش سرطان‌هاوي با تاكيد مجدد بر آن كه آلودگي‌هايي نظير آزبست و بنزن در كلانشهرهاي كشور زنگ خطري جدي براي افزايش سرطان‌هاست و بايد مورد توجه ويژه قرار گيرند، ادامه داد: شاخص اين آلودگي‌ها در فصولي از سال از حد اضطرار هم فراتر مي‌رود. از طرف ديگر تاثير تماس با يك ماده سرطان‌زا پايدار است و حتي در مواجهه كوتاه مدت، اثر خود را بر سلامت فرد در دراز مدت مي‌گذارد. براين اساس تعداد افرادي كه در معرض خطر بيماري‌هاي ناشي از آلاينده‌هاي هوا قرار دارند، زياد است.عدم اجراي مصوبه ممنوعيت استفاده از آزبست با گذشت 11 سال از زمان تصويب اين مصوبهرييس اداره سرطان وزارت بهداشت به مصوبه لازم الاجراي شوراي عالي محيط زيست در سال 79 مبني بر ممنوعيت استفاده از آزبست و جايگزيني آن با مواد سالم‌تر كه براي سلامتي خطري نداشته باشند اشاره كرد و با ابراز تاسف از عدم اجراي اين مصوبه قانوني با وجود گذشت 11 سال از زمان تصويب آن گفت: هر چند اين مصوبه در همان سال 79 به تمام كارخانجات ابلاغ شد و بر اساس آن وزارت صنايع موظف به كنترل بحث آزبست بود، اما اين مصوبه تاكنون اجرايي نشده است.وي در اين باره ادامه داد: در حالي در كشور به موضوع ممنوعيت استفاده از آزبست بي‌توجهي مي‌شود كه اروپايي‌ها به شدت اين موضوع را در كشورهايشان پيگيريند تا به هر نحو ممكن آزبست را حذف كنند؛ چرا كه خطر آزبست جدي است و تماس با آن مساوي است با سرطان (از نوع مروتليوما).افزايش نوعي از سرطان تا 20 سال آينده در صورت بي‌توجهي به كنترل آلاينده آزبسترييس اداره سرطان وزارت بهداشت گفت: در سال آينده با همكاري مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت موضوع آلاينده‌هاي هوايي و بويژه موضوع مربوط به آزبست را در كشور دنبال مي‌كنيم. تاثير آلاينده‌هايي نظير آزبست بر بدن، ديرهنگام بروز مي‌كند. اگر اين موضوع جدي گرفته نشود، 20 سال آيند سرطان از نوع مروتليوما بسيار زياد خواهد شد. بايد فكر جدي در اين زمينه شود.هشدارهاي وزارت بهداشت در زمينه عوامل خطر بروز بيماري‌ها جدي گرفته شودرييس اداره سرطان وزارت بهداشت در پايان با تاكيد بر لزوم جدي گرفتن هشدارهاي وزارت بهداشت در زمينه عوامل خطر بيماري‌ها از سوي مردم، گفت: اين هشدارهاي بهداشتي بر پايه و اساس علمي و براساس مدارك حاصل از گزارش نظام ثبت سرطان كشور عنوان مي‌شود. به اين ترتيب عوامل خطر بروز سرطان‌ها بايد به جديت دنبال شود.