خرید النگو نوير باز هم مرد سال فوتبال آلمان شد

 فارس، در نظرخواهي كه سايت اشپورت از چند روز قبل انجام داد، 52.2 درصد آرا به مانوئل نوير اختصاص يافت. اين سنگربان 25 ساله كه تا پايان فصل گذشته بازوبند كاپيتاني تيم شالكه را در اختيار داشت، در فصل گذشته عامل اساسي براي كسب موفقيت‌هاي تيمش به شمار مي‌رفت. وي در حالي از نظر مخاطبان سايت مذكور صاحب بيشترين راي شد كه دو روز قبل نيز در راي‌گيري ورزشي‌نويسان كشورش صاحب بيشترين‌ آرا شد و عنوان بازيكن برتر فصل گذشته باشگاهي ژرمن‌ها را به خود اختصاص داد. نكته قابل تامل دراين نظرخواهي راي ندادن 21 درصد از مخاطبان به اين ستاره خوش آتيه بوده است.