خرید النگو نظر مرکز پژوهش‌ها درباره لایحه جامع خاک

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره لایحه
جامع خاک از مغفول ماندن برخی نکته‌های اساسی در این لایحه خبر داد؛ در این
گزارش از تمرکز این لایحه بر آلودگی خاک و بی‌توجهی به مواردی مانند تشکیل
کمیته ملی حفاظت کمی و کیفی خاک‌های کشور انتقاد کرد.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این
مرکز با انتشار گزارشی نظر کارشناسی خود را درباره “لایحه جامع خاک” که
این‌روزها در دستور کار کمیسیون کشاورزی قرار دارد، اعلام کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این که وضعیت کنونی خاک‌های کشور به حفاظت و
جلوگیری از تخریب خاک نیاز دارد، می‌افزاید: رویکرد این لایحه باید بیشتر
معطوف به حفظ پایداری خاک و ممانعت از تغییر کاربری بی‌رویه آن و نیز الزام
بهره‌برداران به رعایت بهره‌برداری بهینه و رعایت اصول خاک‌داری باشد، اما
متأسفانه در این لایحه قسمتی از آن موارد در بوته اجمالی باقی مانده و
توجه بیشتر، معطوف به آلودگی‌ها شده است.

در این گزارش همچنین آمده است: اگر چه مبحث آلودگی ها از ارزش و اهمیت
زیادی برخوردار است، اما در شرایط کنونی، خسارت‌ها و پیامدهای ناشی از
آلودگی‌های خاک در مقایسه با مصادیق و موارد تخریب خاک بسیار اندک است.

مرکز پژوهش‌های مجلس  با تأکید بر این که آنچه در کشور ما به‌طور چشمگیر،
خاک را در معرض نابودی قرار می دهد، تغییر کاربری‌، فرسایش خاک و عدم رعایت
ملاحظات خاکداری است، آورده است: متأسفانه برخی نکات کلیدی در این لایحه
مغفول مانده است که برای مثال می‌توان از تشکیل کمیته ملی حفاظت کمی و کیفی
خاک‌های کشور، تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حفاظت و اصلاح خاک،
توجه به تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی برای نظارت و پایش و حمایت از خاک،
تاکید به اجرای طرح تعادل دام و مرتع نام برد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان این گزارش که متن کامل آن در پایگاه
اطلاع‌رسانی این مرکز برای عموم مخاطبان در دسترس است، پیشنهادهایی را
پیرامون این لایحه ارائه داده است.

لایحه جامع خاک که بررسی آن با تشکیل کمیته ویژه‌ای در کمیسیون کشاورزی از
آغاز سال ۹۰ آغاز شده است، به دنبال نوسازی قوانین مربوط به حفاظت از خاک
است و تا امروز ۱۲ ماده از این لایحه در کمیسیون کشاورزی مصوب شده است.