خرید النگو موافقان‌شیخ​الاسلامی:‌او‌تنها‌مسئول‌اشتغال‌نیست

رضا رحمانی و علی​اصغر یوسف​نژاد نمایندگان تبریز و ساری از موافقان وزیر پیشنهادی کار و تعاون و رفاه بودند.به گزارش خبرآنلاین، رضا رحمانی نماینده تبریز در موافقت با معرفی شیخ​الاسلامی به عنوان وزیر کار و رفاه و تعاون، گفت: من کسانی را می​شناسم که تا پیش از این از مخالفان آقای شیخ​الاسلامی بودند اما الان موافق ایشانند چون از ایشان مدیریت خوبی​ دیده​اند.او که می گفت شیخ​الاسلامی مهارت​های ارتباطی و ادراکی خوبی دارد، رد واکنش به بی ارتباط بودن تحصیلات وی با وزارت کار، اظهار داشت: همه که نمی​توانند همه فن حریف باشند و در رشته مرتبط تحصیل کنند! مهم این است که بتوانند مدیریت مناسبی داشته باشند. کما اینکه تشکل​های کارگری معتقدند که شیخ​الاسلامی، وزیر موفقی بوده است و الان هم برنامه​های خوبی ارائه داده.نماینده تبریز برنامه​های وزیر پیشنهادی را منطبق با برنامه پنجم و قانون اساسی خواند و گفت که نکته ویژه این برنامه​ها این است که کارهای عملیاتی برای تحقق آن را هم نوشته​اند. بویژه برای اینکه همه آحاد مردم تحت پوشش بیمه​ای ظرف یکی دو سال آینده قرار می​گیرند.علی​اصغر یوسف​نژاد نیز از موافقان شیخ​الاسلامی برای انتصاب به عنوان وزیر وزیر کار و رفاه و تعاون بود که به تمجید از برنامه​ها و سوابق درخشان وی اشاره کرد و گفت که اقدامات وی سبب تثبیت جایگاه ایران در ILO شده است.وی با بیان اینکه او از این پس باید به تنظیم کننده روابط میان حوزه کار، تعاون و رفاه بپردازد، تاکید کرد که موضوع اشتغال، یک موضوع بخشی نیست و نمی​توان مشکل بیکاری را به گردن وزیر کار انداخت. بویژه اینکه او شورای عالی اشتغال را در وزارت کار ایجاد کرد و در راستای حمایت از تعاونی ها و توانمندسازی بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال کوشید.