خرید النگو مخالفان و موافقان 4 وزير پيشنهادي

سرویس ورزشی «» ـ بر اين اساس مؤيد حسيني‌صدر نماينده خوي و داريوش قنبري نماينده ايلام مخالفان شيخ‌الاسلامي و رضا رحماني نماينده تبريز و انوشيروان محسني نماينده بندپي به عنوان موافقان شيخ‌الاسلامي در صحن علني سخنراني خواهند كرد.محمد دهقاني نماينده طرقبه و چناران و مصطفي كواكبيان نماينده سمنان به‌عنوان مخالفان وزير پيشنهادي صنعت و علي بروغني نماينده سزوار به عنوان موافق غضنفري در صحن علني صحبت مي‌كند.همچنين حسن كامران و حشمت‌الله فلاحت‌پيشه نمايندگان اصفهان و اسلام‌آباد غرب به‌عنوان مخالفان عباسي وزير پيشنهادي ورزش و جوانان و مؤيد حسيني‌صدر نماينده خوي و اسد‌الله عباسي به‌‌عنوان موافقان عباسي به سخنراني مي‌پردازند.در اين جلسه همچنين علي مطهري نماينده تهران و علي‌اكبر اوليا نماينده يزد و صدوق به‌عنوان مخالفان رستم قاسمي وزير پيشنهادي نفت و حشمت‌الله فلاحت‌پيشه نماينده اسلام‌آباد غرب و سيد‌حسين نقوي نماينده ورامين به عنوان موافقان قاسمي در صحن علني سخنراني مي‌كنند.آتی نیوز