خرید النگو متهم: گريه هاي همسرم مرا وادار به جنايت کرد!

خراسان: جوان ۲۴ساله اي که پسرخاله همسرش را با ضربه کارد کشته بود صبح روز گذشته در بازسازي صحنه جنايت خود گفت: وقتي به دليل اختلافات خانوادگي با همسرم مشاجره کرديم و او گريه کرد من عصباني شدم و پسرخاله اش را با ضربه کارد کشتم.تيرماه گذشته تازه دامادي ۳روز پس از برگزاري مجلس عروسي  اش و در پي بروز اختلافات خانوادگي، پسرخاله همسرش را با واردآوردن يک ضربه کارد در منزل پدرخانمش واقع در شهرک طرق به شدت مجروح کرد. مجروح اين حادثه بلافاصله به بيمارستان امدادي مشهد منتقل شد و تحت عمل جراحي قرار گرفت. اما اقدامات درماني درباره اين جوان ۳۰ساله موثر واقع نشد و او صبح روز بعد جان خود را از دست داد. با مرگ اين جوان در بيمارستان، ماموران کلانتري طرق در جريان قرار گرفتند و پس از تاييد قتل «ف-ف» ، مراتب را به قاضي علي اکبر صفائيان (قاضي ويژه قتل عمد) اطلاع دادند. با حضور مقام قضايي و کارآگاهان پليس آگاهي در بيمارستان، تحقيقات در اين باره آغاز و مشخص شد که وي بر اثر درگيري با يکي از بستگانش به قتل رسيده است بنابراين به دستور مقام قضايي تلاش پليس براي دستگيري متهم ادامه يافت تا اين که وي خود را تسليم نيروهاي انتظامي کرد و تحويل قانون شد. قاضي ويژه قتل عمد پس از استماع اظهارات اوليه متهم ، او را در اختيار کارآگاهان پليس آگاهي خراسان رضوي گذاشت تا درباره زواياي پنهان اين جنايت تحقيقات بيشتري صورت گيرد.با توجه به اهميت موضوع و به دستور سرهنگ مسرت (رئيس اداره جنايي پليس آگاهي) اين پرونده به کارآگاه حسن نژاد سپرده شد تا بازجويي از عامل جنايت ادامه يابد. اين گزارش حاکي است پس از اعترافات متهم در حضور افسر پرونده، وي ساعت ۷صبح روز گذشته درحالي که توسط کارآگاهان حفاظت مي شد به محل ارتکاب جنايت آورده شد. «ع- س» تازه دامادي که در منزل پدرخانمش دست به جنايت زده بود در پاسخ به سوال مقام قضايي مبني بر چگونگي وقوع قتل گفت: من قبلا پسرخاله همسرم را دوست داشتم و با او رفت و آمد مي کردم اما از وقتي که به همسرم ناسزا گفت و در زندگي ما دخالت کرد، از او بدم آمد و نمي خواستم او را ببينم تا اين که ۳روز بعد از برگزاري مجلس عروسي، خانواده همسرم ما را براي «پاگشايي» به منزلشان دعوت کردند وقتي به آن جا رفتيم ديدم پسرخاله همسرم نيز دعوت شده است از اين موضوع خيلي ناراحت شدم و بدون صرف غذا از همسرم خواستم تا به منزل خودمان برويم. وي ادامه داد: وقتي به منزل رسيديم سرهمين موضوع مشاجره اي بين من و همسرم درگرفت او مي گفت تو چرا اين کار را کردي؟ و در حالي که به شدت گريه مي کرد گفت: من ديگر نمي توانم با تو زندگي کنم! با گريه هاي همسرم خيلي عصباني شدم و در همان حال کاردي را از آشپزخانه برداشتم و دوباره به سمت منزل پدرخانمم حرکت کردم وقتي آن جا رسيدم ديدم پسرخاله همسرم نشسته است که با او درگير شدم وضربه اي با کارد به شانه اش زدم که روز بعد در بيمارستان جان سپرد. متهم اين پرونده جنايي در حالي که از اقدام جنايتکارانه خود بسيار پشيمان به نظر مي رسيد پس از پايان جلسه بازسازي صحنه قتل به دستور قاضي صفائيان روانه زندان شد.اين گزارش حاکي است: در آغاز جلسه بازسازي اين صحنه جنايت، کارآگاه حسن نژاد (افسر پرونده) طي توضيحاتي در برابر دوربين قوه قضاييه گفت: «ف- ف» در تاريخ 90.4.20طي يک درگيري خانوادگي توسط «ع. س» با ضربه کارد آشپزخانه مجروح و روز بعد در بيمارستان امدادي جان سپرد که پس از آن متهم خود را تسليم نيروهاي انتظامي کرد و ارتکاب جنايت را به گردن گرفت.