خرید النگو لاریجانی از وزیر پیشنهادی نفت دفاع می‌کند

“علی لاریجانی” رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق در دفاع از برنامه‌های وزیر پیشنهادی نفت سخن می‌گوید.

به گزارش خانه ملت،
رئیس مجلس شورای اسلامی با استفاده از بخشی از وقت “حشمت الله فلاحت پیشه”
نماینده اسلام آباد غرب به دفاع از برنامه های “رستم قاسمی” وزیر پیشنهادی
نفت می پردازد.