خرید النگو كاهش 13درصدي ازدواج و 10 درصدي طلاق در تهران

مهر: مديركل ثبت اسناد استان تهران از كاهش 13درصدي ازدواج در تهران خبر داد و افزود: تمايل زوج‌هاي تهراني به طلاق كاهش يافته است. ميرصادق سعادتيان با تطبيق آمارهاي ازدواج و طلاق در سه ماه نخست سال 89 و 90 گفت: در سه ماهه نخست سال 89 تعداد 28 هزار و 230 مورد و در سه ماهه نخست سال جاري 24 هزار و 637 مورد ازدواج ثبت شده است كه كاهش 13 درصدي را نشان مي‌دهد و به نوعي مي‌توان گفت كه روزانه ثبت 40 ازدواج در تهران كمتر شده است.وي افزود: آمارها نشان مي‌دهد كه در سه ماهه نخست سال گذشته هفت هزار و 644 مورد و در سه ماهه نخست سال جاري 6 هزار و 840 مورد طلاق ثبت شده است كه نشان از كاهش 10 درصدي طلاق ميان زوجهاي تهراني است.