خرید النگو قنبری: شیخ​الاسلامی وزیر محفلی است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تناقضات اظهارات شیخ​الاسلامی به عنوان وزیر کار با عملکرد و برنامه​هایش سخن گفت.به گزارش خبرآنلاین، داریوش قنبری نماینده ایلام نیز از تخصص غیرمرتبط شیخ​الاسلامی در حوزه حمل و نقل با موسسه​های حمایتی​ای مثل بهزیستی و تعاون سخن گفت و افزود: او تجربه مناسبی برای حوزه کار هم نداشت و تنها بر اساس معیار همکاری سابق با رئیس​جمهور بود که به عنوان وزیر کار انتخاب شد.وی شیخ​الاسلامی را عضو محمل خاصی خواند که نه در جرگه اصولگرایان بوده و نه در جرگه اصلاح طلبان. بلکه عضو محفل نزدیک به رئیس​جمهور بوده که در دولت رشد یافته است. به زعم وی ممکن است ادامه فعالیت چنین محملی به نفع کشور نباشد.قنبری که می گفت شیخ الاسلامی برای تصدی وزارت کار اعلام کرده بود 35 مقاله پژوهشی و علمی دارد و دو سال بعد گفته است، 60 مقاله دارد، از او پرسید: چطور ظرف دو سال توانستید 25 مقاله علمی پژوهشی بنویسید ولی هنوز استادیار در دانشگاه هستید؟ چطور قبل از وزارت و در سال​های متمادی 35 مقاله نوشتید و در دوره وزارت با آن مشغله توانستید ظرف دوسال، 25 مقاله بنویسید؟ نکند که مقاله​های دیگران را به نام خود ثبت کرده​اید؟ این برنامه​ها را به کمیسیون آموزش و پرورش ارائه دهید تا سندیت آنها مشخص شود.نماینده ایلام، از بی برنامه​گی شیخ​الاسلامی در وزارت کار سخن گفت و اینکه در دوره دو ساله وزارت وی هیچ برنامه مشخصی ارائه نشده است و حتی برنامه​های قبلی هم ادامه نیافته است. حتی برنامه​ تشکیل بنگاه​های زودبازده که تئوری آقای جهرمی بود را هم ادامه ندادید. این در حالی است که این موارد را در برنامه​هایتان که به مجلس ارائه داده بودید، گنجانده بودید اما بعد گفتید که چنین چیزی در برنامه​هایم نیست و اعتقادی به ان ندارم. شما وقتی برنامه​هایتان برای وزارت کار را نتوانستید عملیاتی کنید، چطور ما به برنامه​هایتان برای تصدی سه وزارتخانه ادغام شده، اعتماد کنیم؟او از اظهارات متناقض شیخ الاسلامی سخن گفت که در کمیسیون​های تخصصی مجلس از یکسو گفته است خودش را متولی اشتغال در کشور نمی​داند اما از سوی دیگر اعلام کرده که چندین هزار شغل ایجاد می​کند!قنبری فایل صوتی اظهارات وزیر کار در کمیسیون اجتماعی را هم پخش کرد که می​گفت: اگر کسی تا کنون می گفته که وزیر کار متصدی اشتغال است به خودش مربوط است. من که چنین اعتقادی ندارم.این عضو کمیسیون اجتماعی به شرح بخش​هایی از برنامه​های شیخ​الاسلام برای تصوی وزارت کار پرداخت و گفت: کدام یک از این​ها عملیاتی شده است؟ شما فرد مسئولیت ناپذیری هستید.