خرید النگو قاضی‌زاده: شیخ الاسلامی شاخصهای وزارت را دارد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان این که وزیر
پیشنهادی رییس جمهور با خصوصیات مدیریت در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه
اجتماعی آشنایی دارد، گفت: عبدالرضا شیخ الاسلامی توجه ویژه ای به جایگاه
ایران در مجامع بین المللی دارد.

به گزارش خانه ملت، “سیدامیرحسین
قاضی زاده هاشمی” در نشست صحن علنی امروز – چهارشنبه ۱۲ مرداد ماه – مجلس
در موافقت با مدیریت عبدالرضا شیخ الاسلامی در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه
اجتماعی تصریح کرد: نمایندگان مردم در مجلس برای بررسی صلاحیت گزینه‌های
پیشنهادی باید به علم، تخصص، خانواده و توانایی اجرای برنامه ها و مسائل
بین المللی توجه کنند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان این که بنده
تاکنون در موافقت با هیچ وزیری پشت تریبون مجلس قرار نگرفته ام، افزود:
سوابق مناسب و ۷ ساله شیخ الاسلامی در وزارت کار نشان دهنده این است که وی
تمام شاخص های موجود برای مدیریت در وزارت خانه جدید را دارد.

وی با بیان این که وجود فهم راهبردی از حوزه ای که در آن مسئولیت دارد از
ویژگی های شیخ الاسلامی است، گفت: گزینه پیشنهادی توانایی افزایش بهره وری
وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دارد و با خصوصیات مدیریت در این
وزارتخانه آشنایی دارد.

قاضی زاده با بیان این که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت عدالت و
رشد اجتماعی است، افزود: شیخ الاسلامی این موضوع را درک می کند و راهکارهای
مناسبی برای افزایش اشتغال دارد.

وی ادامه داد: پیش از این که بحث ادغام وزارتخانه ها مطرح شود، شیخ
الاسلامی پیشنهاد تشکیل سازمانی مرتبط با بخش های تعاون و کار را مطرح کرده
بود و این نشان دهنده این است که وی اهمیت موضوع کار و تعاون را می داند.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: رفاه اجتماعی در کنار اشتغال معنی
دارد و شیخ الاسلامی برنامه های مناسبی برای این دو بخش دارد.

وی با بیان این که داشتن علم، دانش، تقوا، ادب و رفتار عالمانه از شرایط
وزیران است، تصریح کرد: وزیر پیشنهادی رییس جمهور برای وزارتخانه تعاون،
کار و رفاه اجتماعی تمام این فاکتورها را دارا است.

قاضی زاده با یادآوری این که پیش از حضور شیخ الاسلامی در وزارت کار،
استان خراسان رضوی با مشکلات اساسی در زمینه رفاه اجتماعی و بیمه روبرو
بود، افزود: با حضور وی مشکلهای این استان برطرف شده است.

وی ادامه داد: با توجه به این که شیخ الاسلامی مشغله های زیادی دارد اما
هیچ گاه از نگاه بین المللی و توسعه جایگاه ایران در جهان غافل نشده است.

قاضی زاده با بیان این که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موضوع
حمایت های اجتماعی و بیمه، از جمله مسایل مهم کشور است، تصریح کرد: شیخ
الاسلامی توجه ویژه ای به این بخش ها دارد و با توجه به برنامه های وی مشکل
های موجود در این زمینه برطرف می شود.