خرید النگو غضنفری:خودم را به مجلس و دولت پاسخگو می​دانم

وزیر پیشنهادی صنعت و تجارت بی هیچ مخالفی پشت تریبون جای گرفت و دفاع کوتاهی از برنامه​هایش کرد.به گزارش خبرآنلاین، مهدی غضنفری که تا پیش از این
وزیر بازرگانی بود، سخنانش را با تشکر از رئیس​جمهور برای انتخاب
دوباره​اش، رای اعتماد گذشته نمایندگان، انصراف نمایندگان مخالف و محرابیان
وزیر صنایع قبلی آغاز کرد.
او نیز همچون شیخ​الاسلامی از ادغام سریع وزارتخانه​ها و رای
موافق مجلس تشکر کرد و افزود: برای ورود به دهه پیشرفت و عدالت ما به
وزارتخانه​ای چابک و چالاک احتیاج داریم که برای گذر سریع​تر از تحریم​ها
می​تواند موثر باشد.
وی ادامه داد: تجارت به عنوان موتور حرکت باید صنعت را به
عرصه جهانی ببرد تا رهنمود مقام معظم رهبری در جهاد اقتصادی محقق شود و
ایشان به این آرزویشان دست یابند که چاه​های نفت بسته شده و اقتصاد کشور بر
پایه تولیدات غیر نفتی باشد.
شرح برنامه​های وزارت جدیدالتاسیس صنعت و تجارت را به نقل از غضنفری در ادامه بخوانید:
فراهم اوری حضور بخش خصوصی و ایفای نقش بیشتر به اتاق​های بزرگانی به عنوان واسط میان بخش خصوصی و دولت.معادن به دلیل تجدید ناپذیری اهمیت والایی در حوزه اقتصاد دارد.وزارتخانه جدید 41درصد از اقتصاد کشور را بر عهده دارد که تحقق برنامه​های آن در گرو هماهنگی بیشتر دولت و مجلس است.در مقابل قانون اساسی،مجلس و نمایندگان و شخص رئیس​جمهور خودم را پاسخگو می​دانم.مقام عظمای ولایت من امروز دوباره با مجلس راهی را آغاز خواهم کرد.