خرید النگو طرح‌های‌نیمه‌تمام،‌سهم‌کردستان‌از اعتبارات‌عمرانی

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس، با بیان این
که سهم اعتبارهای ملی استان کردستان در سال جاری تفاوت چندانی با سال ۸۹
نداشته است، گفت: عدم اختصاص اعتبار عمرانی لازم موجب نیمه تمام ماندن
طرح‌های عمرانی استان شده است.

به گزارش خانه ملت، “اقبال محمدی” با بیان این که در سال جاری سهم اعتبارهای ملی استان کردستان تفاوت چندانی
با سال ۸۹ نداشته است، افزود: متأسفانه تعداد طرح‌های ملی این استان به
غیر از دو بخش سدسازی و راه‌سازی بسیار کم و ناچیز است.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، با بیان این که
اعتبارهای عمرانی استان کردستان بسیار ناچیز و کم است، تصریح کرد: تعداد
طرح‌های نیمه تمام از محل اعتبارهای ملی و استانی در یک دهه اخیر در استان
کردستان نشان دهنده سهم پایین این استان از اعتبارهای عمرانی است، به
گونه‌ای که در بعضی از بخش‌ها عمر طرح‌‌ها به ۱۰ سال هم می‌رسد .

 

افزایش ناچیز ۷ میلیارد تومانی اعتبارات عمرانی کردستان در قیاس با سال ۸۹

وی با بیان این که  افزایش اعتبارهای عمرانی استان کردستان در قیاس با سال
۸۹  بسیار ناچیز است، گفت: در سال گذشته استان کردستان ۱۶۸ میلیارد تومان
اعتبار عمرانی داشت که امسال این رقم به ۱۷۵ میلیارد تومان رسیده است که
افزایش هفت میلیاردی اعتبار برای نیازهای این استان به هیچ عنوان متناسب با
وضعیت موجود کردستان نیست.

این نماینده مردم در مجلس، ادامه داد: وضعیت اعتبارهای عمرانی کردستان از
فصل استانی در حالی است که این استان به طور معمول در اعتبار ملی هم سهم
چندانی ندارد، به گونه‌ای که در سال گذشته سهم استان از محل ردیف‌های ملی
در اعتبارهای عمرانی رقمی بیش از ۵۸۰ میلیارد تومان بوده است که البته در
پایان سال مالی حدود ۷۰ درصد از این اعتبار تخصیص پیدا می‌کند و در بعضی
مواقع هم بیشتر این اعتبار در طرح‌‌های خاصی جذب نمی‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، تأکید کرد: سهم اندک استان
کردستان از اعتبارهای عمرانی از دو فصل ملی و استانی در شرایطی است که این
استان در بسیاری از شاخص‌ها و زیرساخت‌های توسعه یکی از استان‌های کم
برخوردار و رتبه آخر در کشور است.