خرید النگو رييس‌جمهور جلسه علني مجلس را ترك كرد

محمود احمدي‌نژاد كه براي دفاع از چهار وزير پيشنهادي خود در صحن علني مجلس شوراي اسلامي حاضر شده بود درسخنان كوتاهي به طور اختصار دفاعيات خود را از وزراي پيشنهادي مطرح كرد.به گزارش ايسنا، در حالي كه طبق ماده 190 آيين‌نامه داخلي مجلس رييس جمهور براي دفاع از هر وزير پيشنهادي مي‌تواند يك ساعت سخنراني كند، رييس‌جمهور در دفاعيات خود از چهار وزير “صنعت، معدن، تجارت”، “كار، تعاون و رفاه اجتماعي”، “نفت” و “ورزش و امور جوانان” به كليات بسنده و اظهارات خود را در 10 دقيقه خلاصه نمود و پس از اظهارات خود جلسه علني مجلس را ترك كرد.