خرید النگو راننده کامیون، در دام عشوه‌های شیطانی

خراسان: يک عمر شاگردي کردم و براي لقمه اي نان بخور و نمير رنج کشيدم. اما بالاخره به هر بدبختي که بود از شوفري نجات پيدا کردم و با گرفتن وام هاي سنگين بانکي يک کاميون خريدم.روزي که خودرو را تحويل گرفتم همسر بيچاره ام که هميشه در مشکلات زندگي تکيه گاهم بود، با شوق و ذوق گفت: از اين به بعد بايد يک لقمه نان بخوريم و صد بار شکر بگوييم. افسوس من قدر زندگي ام را ندانستم و متاسفانه در دومين سفرکاري با زني بزک کرده و فريبکار روبه رو شدم و اين همه بدبختي و شرمندگي برايم درست شد.مرد ۳۷ ساله آهي کشيد و افزود: ۲ روز قبل در يکي از بنادر جنوبي کشور هنگام سرويس  و تميزکاري خودرو بودم که خانمي جوان با ظاهري زننده و بدحجاب جلو آمد و باب گفت وگو را باز کرد. او با عشوه گري هاي خود دلم را لرزاند و در حالي که لبخندي شيطاني بر لب داشت، به چشمانم خيره شد و گفت: اگر ايرادي ندارد يک زن تنها با شما همسفر شود؟با شنيدن اين جمله از زن روباه صفت به او خنديدم و بي درنگ جواب دادم: اگر افتخار بدهيد با کاميون سفر کنيد در خدمت شما هستيم. من موضوع را به شاگردم نيز اطلاع دادم و به او گفتم حواست را جمع کن چون کسي نبايد از اين مسئله بويي ببرد.بعدازظهر آن روز ما پس از بارگيري آماده شديم تا به راه بيفتيم. باور کنيد لحظه اي که به داخل مغازه رفتم تا کمي تنقلات بخرم عکس همسر و دخترم را که داخل کيف پولم بود ديدم، تصميم گرفتم زن غريبه را از خودرو پياده کنم ولي وقتي خيلي جدي جلو آمدم تا به او بگويم پياده شود، دوباره يخ غيرتم در آتش نگاه او ذوب شد و دلم لرزيد. من و شاگردم به همراه زن غريبه به راه افتاديم. او در طول مسير با عشوه و ناز مزه پراني مي کرد و …! ما پس از دو شبانه روز به نزديکي شهرستان بردسکن رسيديم و در پارکينگ مشغول استراحت شديم. در آن لحظه ناگهان تلفن همراه زن جوان زنگ خورد و او که پس از گفت وگوي تلفني خيلي ناراحت شده بود به بهانه خريد تنقلات غيبش زد. وقتي به داخل کاميون برگشتم ديدم يادداشتي با اين مضمون که در شهر منتظرتان هستم گذاشته است. ما با تعجب از اين موضوع به راه افتاديم ولي در ايست و بازرسي، پليس خودرو را توقيف کرد و از داخل کاميون ۴۲ کيلوگرم ترياک که داخل کيف مسافرتي زن جوان بود، کشف شد. من و شاگردم تازه فهميديم چه کلاهي سرمان رفته است.حالا نمي دانم من بخت برگشته با اين مشکل و آن همه قسط و وام بانکي چه خاکي بر سرم بريزم و چه بلايي به سر خانواده ام خواهد آمد؟سرهنگ «حيدر مرزبان» فرمانده پليس شهرستان بردسکن درباره اين پرونده گفت: با توجه به سرنخ هاي موجود زن جوان نيز بلافاصله در حوزه استحفاظي اين فرماندهي شناسايي و دستگير شده است و تحقيقات از اين متهمان همچنان ادامه دارد.