خرید النگو دستور کار جلسه علنی امروز مجلس

دستور کارهای جلسه‌های علنی امروز – چهارشنبه ۱۲ مردادماه– مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

به گزارش خانه ملت،‌ “جهانبخش محبی‌نیا” عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کارهای جلسه علنی امروز را به این شرح قرائت کرد.

۱- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه امور گمرکی

۲- بررسی رای اعتماد به ۴ وزیر پیشنهادی دولت برای وزارتخانه های “کار،
‌تعاون وتامین اجتماعی”، ‌ “نفت”، ‌ “وزرش و امورجوانان” و “صنعت، ‌ معدن و
تجارت”.

۳- گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح استفساریه جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲)
ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۷۹ (یک فوریت این طرح در
جلسه علنی مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۰به تصویب رسید و بنا به درخواست بیش از پنجاه نفر
از نمایندگان طبق ماده ۱۰۲آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در اولویت
قرار گرفت)

۴- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸کل کشور (شماره چاپ  ۱۵۴۹)

۵- گزارش کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی درمورد طرح اصلاح موادی از
آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی(این گزارش شامل پنج طرح است که دو فقره
از آنها با قید یک فوریت به کمیسیون ارجاع گردیده است)