خرید النگو دستورالعمل «فارین پالسی» برای تهیه گزارش علیه ایران

سرویس سیاست خارجی ـ سایت نشریه  آمریکایی «فارین پالسی»، در گزارشی نصب سانتریفیوژهای جدید در تأسیسات هسته ای ایران در «سایت فردو» در نزدیکی قم و احتمالات موجود درباره توان هسته ای در این زمینه را بررسی کرد.در این گزارش آمده است: در صورت نصب درست این سانتریفیوژ ها و کارکرد درست آنها در سایت «فردو» آن هم هنگامی که بین دوازده تا هجده ماه ایران به بمب اتم دست خواهد یافت؛ ضروری است که گزارش سه ماه آینده آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره تأسیسات و فعالیت هسته ای ایران به دقت و مراقبت کامل مورد بررسی قرار گیرد.به گزارش «»، با این حال، دو تردید هم درباره توانایی جدید ایران درباره غنی سازی اورانیوم وارد شده است؛ نخست این که احتمالا ایران به درستی و با دقت بالا نتوانسته این سانتریفیوژهای جدید را نصب کند و از سوی دیگر، ایران مواد خام لازم را برای استفاده در تأسیسات هسته ای خود ندارد.در ادامه این گزارش آمده است: احتمالا تلاش ایران برای نشان دادن پیشرفت در ساخت تکنولوژی هسته ای و استقرار آنان در سایت های هسته ای خود برای ارتقای مشروعیت ایران در حوزه داخلی و خارجی است و نیز پیشرفت در صنایع هسته ای خود را به ابزاری برای نفوذ خویش در منطقه و همچنین اثبات کارآمدی اش در درون ایران تبدیل کرده است.به هر روی، باید منتظر گزارش آینده آژانس بود، چرا که احتمالا در این گزارش به خوبی تشریح خواهد شد که ایران چگونه به این سرعت، دو آبشار از سانتریفیوژهای هسته ای را نصب کرده و اینکه این سانتریفیوژها با چه سرعتی در حال حرکت هستند، شمار آنان چند سانتریفیوژ است و کارآمدی آنان به چه میزانی است؛ این هم مجموعه پرسش هایی است که باید پاسخ آن را دقیق در گزارش ماه آینده آژانس بین المللی انرژی اتمی دید.این گزارش در پایان آورده است: با وجود اعمال تحریم های کنونی علیه ایران، اسرائیل در حال حاضر از حمله نظامی به ایران منصرف شده و فعلا برنامه ای برای حمله به تأسیسات هسته ای ایران ندارد!گویا، هم اکنون دستورالعمل لازم برای آژانس بین المللی انرژی اتمی در سه ماه آینده داده شده و بازرسان آژانس، فارغ از اینکه وظیفه اصلی شان چیست، باید بنابر این برنامه رفتار و میزان توان هسته ای ایران را ارزیابی و گزارش کنند، نه اینکه به ماهیت برنامه هسته ای ایران بپردازند؛ چه اینکه هیچ کس به اندازه دولتمردان آمریکایی، به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران آگاه نیست و مسأله آنان در حال حاضر، توقف توان هسته ای ایران است.