خرید النگو تصوير ديدني ناسا از ثبت لبخند «خورشيد»

طبق آخرين تصاوير ثبت شده رصدخانه ناسا از خورشيد بايد آن را يك ستاره شاد خواند؛ چرا كه در اين تصاوير مي‌توان لبخندي را در چهره خورشيد مشاهده كرد!به گزارش ايسنا در فيلمي كه توسط رصدخانه ديناميك خورشيدي به ثبت رسيده، مي‌توان الگوهايي از لكه‌هاي خورشيدي را مشاهده كرد كه به خورشيد چهره‌اي خندان بخشيده است.لكه‌هاي خورشيدي بخش‌هاي تاريك‌تر و سردتر روي خورشيد هستند كه در اثر توقف انتقال گرما در اثر فعاليت شديد مغناطيسي به وجود مي‌آيند.اين لكه‌ها يك مساله عادي در اين ستاره بوده اما معمولا باعث ايجاد چنين صحنه‌هاي جالبي در سطح آن نمي‌شوند.چهره خندان خورشيد در ميان 11 تصوير رصدخانه ديناميك خورشيدي ناسا مشخص بوده كه از مدار زمين به ثبت رسيده است. اين تصاوير در يك زمان اما با فيلترها و در دماهاي مختلف به ثبت رسيده‌اند.اين دماهاي مختلف با لايه‌هاي مختلف جو خورشيد مرتبط بوده كه از سطح خورشيد شروع شده و به تدريج تا تاج خورشيد پيش مي‌رود.فعاليت مغناطيسي بر روي خورشيد يك دوره 11 ساله را مي‌گذراند كه در حال حاضر به تازگي از خواب بيدار شده و در سال 2013 به اوج خود خواهد رسيد.