خرید النگو تصاویر: روز اول ماه رمضان در کشورهای اسلامی

مسلمانان پاکستانی در مسجد درویش پیشاور دعای قبل از افطار می خوانندمسلمانان لیبیایی در بنغازی نماز مغرب اولین روز ماه مبارک را به جا می آورنددو نوجوان فلسطینی در حال قرائت قرآن در مسجد العمری غزهمسلمانان در حال افطار کردن روزه در مسجد جامع دهلی نو

مسلمانان اندونزی در حال اقامه نماز در اولین شب ماه مبارک رمضان در جاکارتاتوزیع افطاری در اولین روزماه مبارک رمضان در کراچی پاکستانافطار روزه روز اول ماه مبارک رمضان در لاهور پاکستانفروشگاه نان سنتی ماه رمضان در کراچی پاکستانمسلمانان هندی در حال دعای قبل از افطار در حیدرآباد هندزنان مسلمان اندونزیایی در حال قرائت قرآن مردان، زنان و کودکان مسلمان روزه روز اول ماه مبارک خود را در جنوب شهر استانبول در کنار هم افطار می کنند

منبع: فارین پالسی