خرید النگو تصاوير تصورات دانشمندان از تولد جهان

دانشمندان آزمايشگاه سرن در تصاويري رايانه‌اي دست به خلق تصورات خود از تولد جهان زده‌اند.به گزارش ايسنا، اين تصاوير كه در ابتدا شبيه تصاوير آتش‌بازي در آسمان شب به نظر مي‌رسند، نتيجه آزمايشات اين دانشمندان در آزمايشگاه سرن، خانه برخورد دهنده بزرگ هادروني در ژنو هستند.محققان در تلاش براي تعيين دقيق چگونگي به وجود آمدن جهان، دست به بازسازي انفجارهاي زيراتمي با استفاده از ذرات اتمي سرب زده‌اند كه از نظر آنها شبيه واقعه احتمالي در زمان انفجار بزرگ است.حركت ذرات در جريان آزمايش در سرنبرخورد ذرات با سرعت نور در خلا منفي 271 درجه سلسيوس و ايجاد نورافشانيمحققان ذرات سرب را در شتاب‌دهنده 25 كيلومتري با سرعت نور پرتاب كرده و اين ذرات با برخورد در فضاي خلاأ منفي 271 درجه سلسيوس، نمايش نور فوق‌العاده‌اي ايجاد كردند.به گفته دانشمندان، با برخورد دو اتم سرب با ذرات بنيادي مانند پيون، يكي از ذرات پايه تشكيل‌دهنده اتم از محيط خارج مي‌شود.زيراتمهايي مانند اينها شامل اجزاي اوليه اتمها بوده و در جهان رايج هستند. از اين رو با بررسي اين ذرات بنيادي مي‌توان از ذرات تشكيل‌دهنده جهان و شايد اسرار چگونگي آغاز جهان اطلاع يافت. جهت خطوط نشان‌دهنده حركت ذرات پس از برخورد و رنگها نشانگر شدت آنهاست دانشمندان با استفاده از شيوه پيگيري مسير حركتي حيوانات يا هواپيماها به اندازه‌گيري مسيرهاي حضور و حركت ذرات پرداختند.در اين حالت شما قادر به ديدن خود ذرات نبوده و تنها مسيرهاي به جا مانده را دنبال مي‌كنيد. اين رنگها براي نمايش قدرت آنها توسط دانشمندان به صورت رنگي درآمد كه در آن زرد و قرمز نشانگر انرژي ضعيف‌تر و آبي نشانه قدرت بالاتر است.آزمايشگاه سرن براي كنترل نيروهاي غيرقابل تصور ايجاد شده است. هنگامي كه دانشمندان از 9300 آهن‌ربا براي منفجر كردن دو يون فوق سريع سرب با هم استفاده مي‌كنند، حرارت ايجاد شده 100 هزار برابر دماي خورشيد است.اما براي كاربري اين مغناطيسها از ابرشاره هليوم استفاده شده تا حلقه شتاب‌دهنده را تا منفي 271 درجه سلسيوس خنك كند.