خرید النگو تاخیر در حضور رئیس​جمهور در مجلس

اگرچه اعلام شده بود که امروز صلاحیت وزرای چهارگانه معرفی
شده، در دستور کار مجلس قرار دارد اما این موضوع در دستور کاردوم مجلس قرار
گرفت.
به گزارش خبرآنلاین، در حال حاضر نمایندگان مشغول
ادامه بررسی لایحه امور گمرکی هستند و در انتظار رئیس​جمهور و وزرای
پیشنهادیش هستند تا به بررسی صلاحیت انها بپردازند.
دومین بند از این لایحه در دست بررسی بود که محمود احمدی​نژاد به مجلس آمد.
رئیس​جمهور در حالی پا به صحن علنی نهاد که محمدجواد ابطحی
نماینده خمینی​شهر در مخالفت با ماده​ای از لایحه امور گمرکی به انتقاد از
واردات بی​رویه پرداخته و آن را به منزله فلج کردن بخش تولید می​خواند و
می​گفت: وقتی سنگ قبر و مهر و تسبیح چینی وارد کشور می​شود، باید فاتحه
تولید را در کشور خواند.
این اظهارات در حالی مطرح شد که مهدی غضنفری وزیر سابق
بازرگانی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت و تجارت به مجلس معرفی شده و صلاحیتش
امروز بررسی خواهد شد.