خرید النگو بهترين فرصت براي ترک سيگار

به گفته يک متخصص بيماري‌هاي ريوي، ميزان استعمال سيگار در روزه‌داران سيگاري طي ماه مبارک رمضان به طور قابل‌توجهي کاهش مي‌يابد. بنابراين اين ماه و يا روزهاي پس از آن بهترين زمان براي شروع درمان‌هاي ترک سيگار است.دکتر «غلامرضا حيدري» در گفت‌و‌گو با ميراث‌آريا، ضمن بيان اين مطلب گفت: امروزه سيگار يکي از مهم‌ترين دلايل مرگ و مير افراد در جوامع تلقي مي‌شود. به همين دليل يکي از راه‌هاي کنترل و کاهش استعمال دخانيات، اجراي برنامه‌هاي ترک سيگار است.رييس مرکز تحقيقات پيشگيري و کنترل دخانيات دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي با اشاره به اينکه اغلب مراکز ترک‌سيگار به روش‌هاي موثر ترک‌سيگار مي‌انديشند؛ افزود: تجربه ومطالعات اخير نشان داده است اجراي روش‌هاي درماني دارويي و غير دارويي به صورت همزمان، شانس موفقيت ترک سيگار را در افراد افزايش مي‌دهد.اين پزشک تصريح‌کرد: انگيزه قوي براي ترک سيگار محور اساسي در ترک موفق سيگار تلقي مي‌شود و روزه‌داري يکي از انگيزه‌هاي قوي در اين راستاست، به همين دليل طي ماه مبارک رمضان شاهد هستيم برخلاف ساير روزهاي سال افراد به راحتي مي‌توانند مصرف سيگار را به ميزان قابل‌توجهي کاهش دهند.رييس مرکز تحقيقات پيشگيري و کنترل دخانيات دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در ادامه عنوان‌کرد: انگيزه روزه‌داري در افراد سيگاري به طوري است که تعداد مراجعان به مراکز ترک سيگار دو ماه قبل از شروع ماه مبارک رمضان به دو برابر افزايش مي‌يابد.«حيدري»، ماه مبارک رمضان را فرصتي مغتنم براي ترک سيگار دانست و تصريح‌کرد: اجتناب افراد از استعمال سيگار ۱۰ تا ۱۲ ساعت طي ۳۰ روز ماه مبارک رمضان بهترين زمان براي شروع دوره‌هاي درمان دارويي و غيردارويي (رفتار درماني) ترک سيگار است که اقدام به درمان بلافاصله پس از پايان ماه مبارک رمضان نيز نتايج موفقيت‌آميزي را به همراه خواهد داشت.