خرید النگو ايران آغاز كننده جنگ عراق بوده است!

در واكنش به درخواست غرامت ايران از عراق به علت هشت سال جنگ تحميلي، يكي از نمايندگان فراكسيون «العراقيه» در پارلمان گفت: «اين درخواست باعث ايجاد تنش ميان دو كشور مي‌شود.»به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزاري اصوات العراق، «زاله النفطجي» نماينده فراكسيون العراقيه در سخنان عجيب افزود: «اين عراق است كه بايد از ايران درخواست غرامت كند، زيرا ايران آغاز كننده جنگ بود.»النفطجي در ادامه مدعي شد: «تنش‌هاي سياسي توسط ايران در قبال عراق افزايش يافته و اين كشور به جاي توقف گلوله‌باران مناطقي از عراق، درخواست غرامت به علت جنگ هشت ساله مي‌كند.»در همين حال، «علي شبر» نماينده «ائتلاف ميهني» نيز ادعا كرد: «چنين درخواست‌هايي به دنبال افزايش عمليات نظامي ايران در اقليم كردستان و گلوله‌باران روستاي مرزي اعلام مي‌شود.»«رشيد سليمان» نماينده «ائتلاف كردستان» نيز گفت: «درخواست ايران مستند به معاهده‌ها و قطعنامه‌هاي بين‌المللي نيست.»«قاسم الاعرجي» يكي ديگر از نمايندگن ائتلاف ميهني از دولت ايران خواست پرونده غرامت‌ها را باز نكند و همانند ديگر كشورها بدهي‌هاي خود را ببخشد.