خرید النگو افطار احمدی نژاد با ایتام بهزیستی و کمیته امداد

در اولين افطار ماه مبارك رمضان دكتر محمود احمدي نژاد رييس‌جمهور كشورمان ميزبان تعدادي از ايتام تحت پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد از سراسر كشور بود.به گزارش ايسنا اين ميهماني در مسجد سلمان نهاد رياست جمهوري برگزار شد و رييس‌جمهور در جمع اين ايتام افطار كرد و به حرف‌ها و درد دل‌هاي آن‌ها گوش داد.در اين مراسم حسين انباري رييس كميته امداد امام خميني (ره) نيز حضور داشت.