خرید النگو آمريكا بزرگترين كشور بدهكار به چين

رسانه هاي چين روز چهارشنبه نوشتند : آمريكا كه با چالش هاي بزرگ اقتصادي روبروست، با يك هزار و 160 ميليارد دلار بدهي ، بزرگترين كشور بدهكار به چين به شمار مي رود.به گزارش ایرنا چين بيش از يك هزار و 160 ميليارد دلار از اوراق قرضه آمريكا را در اختيار دارد و بزرگترين كشور طلبكار از آمريكا به شمار مي رود.در اين گزارش از كشورهاي ژاپن ، انگلستان و سوييس به عنوان ديگر كشورهاي طلبكار از آمريكا يادشده است.افزايش بدهي هاي دولت آمريكا به كشورهاي مختلف جهان در حالي صورت مي گيرد كهلشگركشي هاي اين كشور به نقاط مختلف جهان و مشاركت مستقيم در چندين جنگ و تهاجم وحشيانه به كشورها موجب بي ثباتي در اقتصاد بيمار آمريكا شده است.اختلافات تجاري و اقتصادي بر مناسبات پكن – واشنگتن سايه انداخته است و مقامات ، محققان و تحليلگران اقتصادي چين بارها درباره سياست هاي نادرست اقتصادي آمريكا به اين كشور هشدار داده اند.دولت آمريكا تا پايان سال 2010 ميلادي به سقف بدهي خود يعني رقمي بيش از 14 هزار ميليارد دلار رسيد و اگر اين كشور نتواند منابع جديدي براي تامين هزينه هاي خود پيدا كند، اين كشور قادر به پرداخت بدهي هاي خود نخواهد بود.