خرید النگو 74 درصد وسعت كشور تحت تاثير خشكسالي است

رییس مرکز ملی خشکسالی با بیان اینکه حدود 74 درصد از مناطق مختلف کشور تحت تاثیر پدیده خشکسالی قرار دارد ، گفت : در سال زراعی جاری ( از مهر) 5 درصد از مساحت کشور خشکسالی بسیار شدید 10.8 درصد خشکسالی شدید ، 22.6 درصد خشکسالی متوسط داشته است.
آقای رنجبر امروز در نشستی خبری افزود: 27.2 درصد از مساحت کشور با خشکسالی ملایم و 8.6 درصد نیز خشکسالی خیلی ضعیف داشته است.
 
وی گفت : اطلاعات و داده های هواشناسی و خشکسالی در اختیار سازمان های مسئول قرار گرفته است که نقش مهمی در تصمیم گیری از جمله انجام کشت دیم دارد.
 
 رنجبر در باره دوره های خشکسالی در کشور نیز گفت : طولانی ترین دوره خشکسالی در کشور 1377 تا 1381 بود و در سال زراعی 87-86 شدیدترین خشکسالی کشور در 43 سال اخیر ثبت شد.
 
وی گرد وغبار و آتش سوزی در جنگل ها و مراتع را از پیامدهای خشکسالی دانست و گفت : ایران در مناطق خشک و نیمه خشک کره زمین قرار گرفته وبیش از 90 درصد اقلیم آن خشک و نیمه خشک است.
رییس مرکز ملی خشکسالی اظهار داشت : در 43 سال اخیر شش سال خیلی خشک در کشور رخ داد که 30 درصد آن در 2 سال اخیر بوده است ، ایران در این 43 سال شش سال پرآب و هفت سال خشک داشته است.
رنجبر گفت : پاییز سال گذشته از خشک ترین فصل های پاییز در بازه زمانی 43 سال بوده است.
رییس مرکز ملی خشکسالی در باره میزان بارش ها در سال جاری نیز گفت : میانگین بارش در کشور 183.7 میلیمتر است و حدود 20 درصد با کمبود مواجه هستیم ، میزان بارش ها در زمستان نیز بیش از حد نرمال بود.
 
وی اظهار داشت : شاخص های خشکسالی و هواشناسی و خشکسالی کشاورزی به هم مرتبط و بخش عمده از مناطق کشور تحت تاثیر خشکسالی است.
 
 رنجبر گفت : استان های بوشهر ، فارس ، چهارمحال و بختیاری ، اصفهان ، یزد و حتی گلستان از دیدگاه آب شناسی با مشکل مواجه بوده اند و بارش ها در پاییز امسال با تاخیر آغاز خواهد شد.