خرید النگو 25 دقیقه محبوس شدن مردم داخل مترو

به دنبال خبر نقص فني مترو در ايستگاه دروازه دولت، مدير كل روابط عمومي شركت بهره برداري مترو گفت: مشكل برطرف و مسافران جابه جا شده‌اند.”محسن محمديان” در گفت و گو با ايلنا در مورد جزئيات اين موضوع توضيح داد: قطاري كه از شهر ري به سمت وي گفت: در همين حال مسافران از قطاري كه دچار نقص فني شده بود خارج شدند اما قطارهاي ديگري كه پشت سر اين قطار بودند مجبور به توقف در تونل شدند.به گفته وي تا زمان اعزام كارشناسان و رفع نقص فني 25 دقيقه طول كشيده و قطار پس از رفع نقص ساعت 13 و 40 حركت كرده است.