خرید النگو 15/7 درصد از انرژي اروپا بادي مي شود

سازمان انرژی باد اروپا روز سه شنبه اعلام کرد در صورتی که سرمایه گذاری لازم انجام شود و کشورهای اروپایی به اهداف برنامه ریزی شده برسند، سال دو هزار و بیست ، بیش از پانزده درصد برق اتحادیه اروپا از انرژی باد تامین خواهد کرد.
 
 این سازمان روز سه شنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد انرژی باد هم اکنون با ظرفیت هشتاد و چهار ممیز سی و چهار گیگا وات تنها پنج و سه دهم درصد تقاضای برق اتحادیه اروپا را تامین می کند.
 
 در این گزارش خاطر نشان شد در صورتی که شرایط مورد نظر تولید کنندگان فراهم شد، این ظرفیت سال دو هزار و بیست به دویست سی گیگا وات ( یکصد و نود گیگا وات در نیروگاه های زمینی و چهل گیگا وات در نیروگاه های فلات قاره ) خواهد رسید و پانزده و هفت دهم درصد تقاضای برق اروپا معادل میزان مصرف خانوار های فرانسه، آلمان، لهستان و انگلیس را تامین خواهد کرد.
 
سازمان انرژی باد اروپا در گزارش خود تصریح کرد اتحادیه اروپا برای رسیدن به این سطح باید اهداف اجباری را به کشورهای عضو تحمیل کند تا آنها مصرف برق خود از انرژی های تجدید پذیر ( پاک ) را از نوزده درصد کنونی به سی و چهار درصد در سال دو هزار و بیست برسانند.
 
 اتحادیه اروپا برنامه ریزی کرده است سال دو هزار و بیست، بیست درصد مصرف برق این اتحادیه از انرژی های تجدید پذیر تامین شود.
 
بر اساس برآوردهای کمیسیون اروپا سال دو هزار و پانزده،‌ نه و چهار دهم درصد تقاضای برق اتحادیه اروپا از طریق انرژی باد تامین خواهد شد و این میزان سال دو هزار و بیست به پانزده و هفت دهم درصد و سال دو هزار و سی به بیست و هشت و نیم درصد خواهد رسید.
 
 فرانسه برای رسیدن به میزان مورد نظر اتحادیه اروپا باید تولید برق از انرژی باد را چهار برابر و آلمان آن را دو برابر کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل،‌ استفاده از انرژی باد تا سال دو هزار و بیست همچنین قرار است در فنلاند نه برابر، ‌لوگرامبورگ هفت، رومانی و یونان پنج، بلژیک،‌ هلند و سوئد چهار و اسپانیان و دانمارک دو برابر افزایش یابد.