خرید النگو یارانه نقدی از فردا قابل برداشت است

مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرد : از فردا یارانه نقدی در حساب های مردم خواهد بود و قابل برداشت است.به گزارش واحد مرکزی خبر ؛ آقای مرادی افزود : مبلغ سرانه یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومان در هر ماه است.
مرادی گفت : این مبالغ متناسب با تعداد افراد خانوارها به حساب های آنها واریز می شود و از فردا می توانند برداشت کنند.
بنابراین گزارش آقای فرزین معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از این گفته بود: با توجه به اینکه پرداخت یارانه ابتدا به صورت دو ماهه بود و در ادامه با درخواست های مردم یک ماهه شد؛ همزمانی آن با پرداخت حقوق کارکنان دولت باعث افزایش ترافیک تراکنش ها در شبکه بانکی و معطلی های زیاد مردم می شود.
به گفته فرزین ، با توجه به درخواست های مردمی و همچنین مدیران شبکه های بانکی
موضوع تغییر زمان واریز نقدی یارانه در ستاد هدفمندی یارانه ها بررسی و تایید شدکه باعث کاهش ترافیک شبکه بانکی و راحتی مردم می شود.