خرید النگو گمانه‌زني‌ها درباره كشف يك بشقاب پرنده در كف اقيانوس

يك تيم اكتشاف اقيانوس به رهبري يك محقق سوئدي موفق به كشف جسمي شده است كه عده‌اي احتمال مي‌دهند يك بشقاب پرنده باشد.به گزارش فارس، اين تيم به رهبري پتر ليندبرگ سوئدي در گذشته نيز موفقيت‌هايي را در يافتن كشتي‌ها و محموله‌هاي غرق شده داشته است و با استفاده از يك ردياب صوتي به دنبال بقاياي يك كشتي صد ساله با محموله‌اي نادر از مشروبات بوده‌اند.در عوض آنها يك جسم گرد اسرارآميز را كشف كرده‌اند كه ممكن است جسمي فرازميني باشد.ليندبرگ به نشريه اسپيس در اين باره گفت كه تيمش در عمق 300 پايي در كف اقيانوس بين فنلاند و سوئد يك جسم دايره‌اي غول پيكر با قطري به اندازه 60 پا را كشف كرده است كه داراي كلاف‌هاي سيمي است.وي گفت كه در طول 18 سال كار حرفه‌اي خود در اين زمينه هيچگاه اينطور چيزي را نديده است. اين جسم كاملا گرد است.وي افزود كه موضوع خليج بوتنيا زماني اسرارآميزتر مي شود كه آثاري از خراش و شكاف در اطراف محيط به چشم مي خورد كه نشان مي دهد اين جسم به طريقي از روي كف اقيانوس حركت كرده و به جايي رسيده كه تيم موفق به كشف آن شده است.رسانه‌هاي سوئدي و ساير فعالان در اين عرصه گفته‌اند كه اين جسمي فرازميني است و آثار محيطي نيز متعلق به زماني است كه حادثه براي آن رخ داده است اما سايرين احتمال مي دهند كه احتمالا يك جسم طبيعي ساخته دست بشر است كه غرق شده است.پيش از اين نيز مواردي از كشف اينگونه اجسام اسرارآميز در آب بوده است كه سرانجام منشأ همه آنها طبيعي اعلام شده است.ليندبرگ اعلام كرده تيمش نه بودجه و نه علاقه تحقيقات بيشتر در اين مورد را ندارد.