خرید النگو کوبا خروج از اقتصاد دولتي را اغاز کرده است

بی بی سی تصریح کرد کوبا حرکتش را برای خروج از نظام اقتصادی بسته و دولتی اغاز کرده است.
 
به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی، مجلس ملی کوبا از طرحهای رائول کاسترو رئیس جمهور برای ایجاد اصلاحات در اقتصاد توام با رکود این کشور امریکای لاتین به اتفاق آراء حمایت کرده است.
 
نقش مجلس ملی کوبا این است که طرحهای مدنظر رائول کاسترو را به قانون تبدیل کند تا اجرایی شود.
قرار است جلسه بعدی مجلس ملی کوبا برای بررسی این طرحها در ماه دسامبر باشد.
رائول کاسترو در سخنانی که به صورت زنده از تلویزیون کوبا پخش می شد از مقاومتهای حزبی و سیاسی کاریهایی که مانع اجرای این طرح می شود شکایت کرد و هشدار داد همگان باید تغییرات را بپذیرند.
براساس این اصلاحات جدید، مردم کوبا این اجازه را پیدا می کنند تا فعالیتهای تجاری کوچک داشته باشند .
یکی دیگر از اهداف این اصلاحات، کاستن از کاغذبازی های مربوط به فعالیتهای اقتصادی و تجاری است.البته یکی از پیامدهای اجرای این طرح، از دست رفتن یک میلیون فرصت شغلی در بخش دولتی خواهد بود.
رائول کاسترو تاکید دارد بزرگترین دشمن کوبا امپریالیسم نیست بلکه اشتباههای خود کوبا است که باید به صورت کامل و دقیق تجزیه و تحلیل شود.
پنج سال از زمان اغاز ریاست جمهوری رائول کاسترو پس از برادربیمارش ، فیدل کاسترو می گذرد.
این نخستین بار است که رائول کاسترو اصلاحات اقتصادی را برای ایجاد اصلاحات در نظام اقتصادی کوبا اغاز می کند که به شیوه اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی سابق است و دچار رکود شده است.
دولت کوبا می خواهد در مسیر کاهش شدید یارانه های دولتی نیز حرکت کند.
در عین حال باید توجه داشت رائول کاسترو به صورت ضمنی اعلام کرده است محدودیتهای سفر به خارج برای شهروندان کوبایی کاهش خواهد یافت و در نتیجه کوبایی ها خواهند توانست بدون داشتن مجوز دولتی به خارج سفر کنند.