خرید النگو کشاورزی در انتظار وقوع زلزله خاموش ۸ ریشتری

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان این که موضوع خشکسالی یکی از مشکلات اساسی بخش کشاورزی در سال‌های اخیر است، گفت: اگر مسئولان اجرایی با ارائه راهکارهای مناسب با پدیده خشکسالی مقابله می‌کنند در آینده نزدیک شاهد به وقوع پیوستن زلزله خاموش ۸ ریشتری در کشور هستیم.به گزارش ايلنا، “عباس رجایی” در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سخنان خود در مورد بررسی وضعیت کشاورزان و دامداران در شرایط خشکسالی و اصلاح قیمت‌ها با بیان این که موضوع خشکسالی یکی از مشکلات اساسی بخش کشاورزی است، تصریح کرد: بسیاری از استان های کشور با مشکل خشکسالی روبرو هستند و با نگاهی سطحی به تمام استان ها متوجه این موضوع می شویم که تمام استان‌ها با مشکل خشکسالی روبرو هستند.نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با بیان این که چند موضوع اساسی در به وجود آمدن مشکل خشکسالی نقش موثری دارند، افزود: حجم بارش سالانه باران در تناسب آن با نیاز آبی کشور باید بررسی شود ومسئولان باید میانگین آبی دشت‌های کشور را اندازه گیری کنند.وی ادامه داد: متوسط برداشت آب از حوزه های آبی موجود در کشور بیشتر از میانگین برداشت آب است به طوری که بیش از نیمی از دشت‌های موجود در کشور به عنوان دشت‌های ممنوعه مطرح شده اند.رجایی افزود: موضوع تامین آب شرب مورد نیاز در تمام نقاط کشور یکی دیگر از مشکلات اساسی بخش کشاورزی است.این نماینده مردم در مجلس با بیان این که با بارش باران نمی توان آثار خشکسالی را در کشور نادیده گرفت، تاکید کرد: مسئولان اجرایی کشور باید برای برطرف کردن مشکل خشکسالی دوره زمانی بارش باران در کشور را در نظر بگیرند.میانگین بارش باران در کشور بسیار نگران کننده استوی گفت: در سال ۸۹ و ۹۰ در برخی از نقاط کشور میانگین بارش باران کمتر از ۱۰ میلی متر است و این موضوع بسیار نگران کننده است.رجایی با یادآوری این که تا سال ۸۶ تصور مسئولان بر این بود که ثبات مناسبی در بخش کشاورزی پایدار است، تصریح کرد: مشکلات به وجود آمده از جمله خشکسالی در سال ۸۷ نگاه مسئولان به بخش کشاورزی را تغییر داد.وی با بیان این که نگاه به خودکفایی باید براساس توانایی های موجود در کشور باشد، افزود: اگر بدون در نظر گرفتن توانایی ها به دنبال رسیدن به خودکفایی باشیم بخش تولید کشور از بین می رود.رجایی با بیان این که در سال ۸۷ به یکباره حجم محصولات زراعی از ۷۳ میلیون به ۵۴ میلیون تن کاهش یافت، تصریح کرد: میانیگن بارش در سال ۸۷، ۱۳۷ میلی متر بود به طوری که میانگین بارش در سال ۸۶ ۲۸۵ میلی متر بوده است.رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تاکید کرد: حجم میزان بارندگی از مهرماه سال ۸۹ تاکنون ۲۴ درصد در کشور کاهش داشته و اگر مسئولان اجرایی با ارائه راهکارهای مناسب با پدیده خشکسالی مقابله کنند در آینده نزدیک شاهد به وقوع پیوستن زلزله خاموش ۸ ریشتری در کشور هستیم.وضعیت توسعه زیرساخت‌های کشاورزی قابل قبول نیستوي با بیان این که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید توجه ویژه ای به بخش زیرساخت های کشاورزی داشته باشیم،‌ تصریح کرد: در راستای اجرای این قانون توسعه زیرساخت های بخش کشاورزی در کشور قابل قبول نبوده است.نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورا ی اسلامی افزود: ارائه برنامه ۵ ساله درباره توسعه زیرساخت های کشاورزی می تواند حجم بهره وری بخش کشاورزی را افزایش دهد.وی با بیان این که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید توجه ویژه ای به بخش آبیاری داشت، گفت: مسئولان اجرایی باید در راستای اجرای این قانون با ارائه برنامه های مناسب به بخش مکانیزاسیون کشاورزی توجه ویژه ای داشته باشند.رجایی ادامه داد: متاسفانه هم اکنون زیرساخت های لازم برای افزایش حجم بهره‌وری واحدهای تولید کشاورزی آماده نیست و مسئولان بخش کشاورزی به شکل سنتی به فعالیت خود ادامه می دهند.وی با بیان این که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مسئولان اجرایی در راستای انجام ماده ۸ این قانون اقدام‌های مناسبی را انجام نداده‌اند، تصریح کرد: منابع مالی که در اختیار دامداران قرار گرفته، بسیار محدود بوده است و دولت باید توجه ویژه ای به اجرای این ماده از قانون داشته باشد.این نماینده مردم در مجلس با بیان این که در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت نیروی انسانی در بخش کشاورزی افزایش چشمگیری داشته است، گفت: هزینه ماشین های کشاورزی نیز افزایش داشته و کشاورزان برای تامین هزینه های خود با مشکل روبه رو هستند.رجایی از عملکرد دولت در تضمین خرید گندم از کشاورزان انتقاد کرد و گفت: با توجه به هزینه های موجود تولید گندم شرایط کشاورزان بهبود نیافته و با مشکلات بسیاری روبرو هستند.رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در راستای برطرف کردن مشکلات کشاورزان پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اقدامات مناسبی را انجام داده‌اند، اما اگر قانون را به درستی اجرا نکنیم مشکل کشاورزان برطرف نمی شود.