خرید النگو پیشنهاد هنگفت عربستان درباره مبارك

‘رابرت فيسك’نويسنده وروزنامه نگار انگليسي فاش كرد كه عربستان سعودي ميليون ها دلار به شوراي نظامي مصر پيشنهاد كرده است تا در مقابل از محاكمه’حسني مبارك’رئيس جمهور مخلوع مصر در دادگاه منصرف شود.به گزارش ایرنا رابرت فيسك در گفت وگو با روزنامه’اينديپندنت’با توصيف محاكمه حسني مبارك رئيس جمهور مخلوع مصر به عنوان محاكمه قرن گفت كه بسياري از مردم مصر اميدوارند كه مجازات اعدام براي مبارك صادر شود در حالي كه ارتش ترجيح مي دهد وي همين امروز بميرد.فيسك افزود:با وجود اعلام محاكمه مبارك،دو پسرش علا و جمال وچند تن از نمادهاي نظام سابق و برخي از دستياران قديمي مبارك هنوز هم در پست هاي حكومتي هستند.وي با اشاره به ضرورت محاكمه مبارك در دادگاه تاكيد كرد كه محاكمه نشدن وي موجب خشم مردم مصر خواهد شد.قرار است حسني مبارك رئيس جمهور مخلوع مصر فردا چهارشنبه براي پاسخ دادن به اتهامات وارده به وي بويژه اتهام صدور دستور كشتار تظاهر كنندگان كه مجازات آن اعدام است در برابر دادگاه جنايي قاهره قرار گيرد.علاوه بر مبارك،جمال و علا،دو پسر وي،حبيب العادلي،وزير كشور سابق مصر،حسين سالم،بازرگان تحت تعقيب و شش تن از مقام هاي سابق حكومت مصر نيز به اتهام سرقت ميليون ها دلار از اموال دولتي وصدور فرمان كشتار تظاهر كنندگان در جريان انقلاب 25 فوريه محاكمه خواهند شد.پيشتر قرار بود كه اين افراد روز چهارشنبه(سوم اوت)در ساختماني در منطقه ارض المعارض شهرك نصر قاهره،محاكمه شوند.اما ‘عبدالعزيز عمر’رئيس دادگاه به خبرگزاري رسمي مصر گفته است كه تامين امنيت ساختمان ياد شده دشوار است و جلسه دادگاه در يك مقر آموزش پليس كه با مركز شهر فاصله دارد برگزار خواهد شد.در جريان انقلاب مصر 850 نفر شهيد و بيش از شش هزار نفر ديگر زخمي شدند.