خرید النگو يورش ارتش مصر به چادرهای التحریر + تصاویر

صدها نفر از نيروهاي ارتش و پليس مصر با حمله به تحصن كنندگان در ميدان التحرير چادرها و لوازم اين افراد را تخريب كردند و تعداد زيادي از فعالان سياسي حاضر در اين ميدان را دستگير كردند.به گزارش خبرنگار فارس در قاهره، نيروهاي ارتش مصر به دستور شوراي نظامي به چادرهاي تظاهركنندگان در ميدان التحرير حمله كردند و تعداد زيادي از فعالان سياسي متحصن در اين ميدان را دستگير كردند.نيروهاي ارتش با پشتيباني نيروهاي ضد شورش به چادرهاي تحصن كنندگان حمله كردند و همه امكانات ابتدايي جوانان معترض را كه ماه‌ها بود به وسيله آنها زندگي مي‌كردند را تخريب كردند.اين حمله وقتي مهم به نظر مي‌رسد كه در نظر داشته باشيم قرار است تا چند روز ديگر محاكمه حسني مبارك رئيس مخلوع مصر برگزار شود و احتمال شعله ور شدن دور جديدي از ناارامي‌ها در اين منطقه است و شوراي نظامي براين باوراست كه آغاز دور جديد ناارامي‌ها از ميدان التحرير خواهد بود.تصاوير ارسالي نيز برچيدن بساط انقلابيون در ميدان التحرير توسط ارتش مصر را نشان مي‌دهد.فيلم حمله نيروهاي نظامي مصر به تحصن كنندگان در ميدان التحرير در گزارش بعدي براي مخاطبان ارائه خواهد شد.