خرید النگو وليد علي بازي با سپاهان را از دست داد

فارس، فدراسيون فوتبال كويت به دليل تعليق چند ساله از سوي فيفا و به دليل ناآشنايي با سيستم جديد PMS كه مربوط به انتقال بين المللي بازيكنان است، نتوانست ITC وليد علي را براي باشگاه استقلال صادر كند.از همين رو باشگاه استقلال براي حل شدن اين مشكل و تسريع در صدور اين كارت از سوي فدراسيون كويت، نامه نگاري با فيفا را آغاز كرده است.محمد حيراني مشاور بين المللي باشگاه استقلال در اين باره به خبرنگار ورزشي فارس گفت: مكاتباتي با فيفا داشتيم و يك بار هم جواب ما را داده اند. نامه ديگري به فيفا داده ايم و منتظر جواب نهايي آنها هستيم. با اين حال فردا وليد علي نمي تواند مقابل سپاهان به ميدان برود.