خرید النگو وزارتخانه جاي آزمون و خطا نيست

نماينده ايذه در مجلس اظهار داشت: با توجه به صحبت هاي مقام معظم رهبري ديگر بايد آزمون و خطا كافي باشد و وزارتخانه نبايد محلي براي آزمون وخطاي توانايي مديران باشد.به گزارش ایلنا، علي رضا دهقان اظهار داشت: بايد افرادي براي وزارتخانه هاي ادغام شده معرفي شوند كه توانايي انجام كار را داشته باشند تا در شروع به كار، وزارتخانه ها را با مشكل رو به رو نكنند.اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه سوابق وزرا بر روي انتخاب آنها تاثير زيادي مي‌گذارد، گفت: سوابق افراد تاثير زيادي دارد، مثلا فردي كه قبلا سابقه وزارت و يا فعاليت در وزارتخانه مربوطه را داشته باشد ترجيح دارد به فردي كه با وجود توانمندي هيچ سابقه اي ندارد.وي همچنين درخصوص عباسي وزير پيشنهادي وزارتخانه ورزش و جوانان ادامه داد: عباسي فردي است كه قبلا نماينده مجلس بوده و سابقه وزارت نيز داشته است،با اين حال بايد برنامه‌هاي ايشان را ديد و بعد نظر دارد.دهقان گفت: فضا براي عباسي مطلوب است و نمايندگان مي‌خواهند هرچه سريعتر وزارتخانه‌ها را از بلاتكليفي رها كنند.