خرید النگو واگذاري استقلال و پرسپوليس به تاخیر افتاد

نحوه قيمت‌گذاري اين دو باشگاه را نادرست دانست و از موكول شدن واگذاري استقلال و پرسپوليس به نيمه دوم سال خبر داد.يك منبع آگاه در گفت‌وگو با ايسنا، به قيمت‌گذاري سهام باشگاه استقلال و پرسپوليس اشاره كرد و گفت:‌اين دو باشگاه در حالي از سوي موسسه هوشمند تدبير مورد ارزش‌گذاري قرار گرفته است كه قيمت‌گذاري اين دو باشگاه فقط براساس ارزش برند صورت گرفته و قيمت‌گذاري بر اساس صورت‌هاي مالي انجام نشده است.**قيمت گذاري بايد بر اساس صورتهاي مالي باشد نه برندوي افزود:‌ اين در حالي است شركت‌ها بر مبناي برند قيمت‌گذاري نمي‌شوند بلكه قيمت‌گذاري شركت‌ها بايد براساس صورت‌هاي مالي آنها باشد.وي با بيان اين‌كه صورت‌هاي مالي اين دو باشگاه داراي اشكالات عديده‌اي است، عنوان كرد: ساختار مالي فعلي اين دو شركت قابليت پذيرش در بورس و فرابورس را ندارد مگر اين كه در بازار سوم فرابورس مورد معامله قرار گيرد.**صورتهاي مالي در حال بررسي استاو با بيان اين‌كه روش واگذاري اين دو باشگاه براساس صورت‌هاي مالي در حال بررسي است تا نحوه و ميزان واگذاري مشخص شود،عنوان كرد: در حال حاضر صورت‌هاي مالي استقلال و پرسپوليس در حال بررسي است تا حداقل به جايي برسد كه قابليت گزارش‌گيري و ارائه داشته باشد.وي با بيان اين‌ كه بررسي صورتها تا يك ماه آينده به طول مي‌انجامد، خاطر نشان كرد: مقرر شده است بعد از نهايي شدن بررسي‌ها جلسه‌اي با حضور وزير اقتصاد و مدير عامل دو باشگاه ورزشي برگزارشود تا در صورتي كه مدل و نحوه واگذاري مورد تاييد قرار گيرد اين دو باشگاه براساس مدل تاييد شده واگذار شود.اين منبع آگاه به زيان‌ده بودن باشگاه‌هاي استقلال و پرسپوليس اشاره و عنوان كرد: قيمت‌گذاري اين دو باشگاه در حالي براساس ارزش برند انجام شده است كه در حال حاضر بدهي اين دو باشگاه مشخص نيست و ممكن است بازيكنان قبلي باشگاه اظهار بدهي كنند لذا بايد قبل از واگذاري سهام حتما اصلاح ساختار مالي صورت گيرد.**واگذاري به نيمه دوم سال موكول شدوي در پاسخ به اين سوال كه بدين ترتيب واگذاري سهام باشگاه استقلال و پرسپوليس چه زماني انجام مي‌شود، اعلام كرد:‌واگذاري‌ اين دو باشگاه به دليل بررسي صورتهاي مالي در نيمه اول امسال بعيد است و سهام آنها در نيمه دوم امسال واگذار مي‌شود.**منتفي شدن واگذاري به مصوبه مجلس نياز دارداين منبع آگاه در مورد اين‌كه گفته شد واگذاري باشگاه استقلال و پرسپوليس منتفي شده و در راستاي بدهي دولت واگذار مي‌شود، تصريح كرد: باشگاه استقلال و پرسپوليس در رديف بودجه قرار دارد و دولت نمي‌تواند واگذاري اين دو شركت را حذف كند زيرا در‌آمد ناشي از اين دو واگذاري در بودجه شناسايي شده است.او با تاكيد بر واگذاري استقلال و پرسپوليس، اعلام كرد: عدم واگذاري اين دو باشگاه به مصوبه مجلس نياز دارد بدين ترتيب واگذاري اين و باشگاه در جريان است و تنها از اولويت تعيين شده خارج شده است و تا پايان امسال واگذار مي‌شود.به گزارش ايسنا، در راستاي واگذاري سهام استقلال و پيروزي قيمت سهام اين دو باشگاه هفته گذشته از سوي سازمان خصوصي‌سازي اعلام شد و اين سازمان با كمك موسسه هوشمند تدبير كه گفته مي شود در ارزشگذاري برند تخصص دارد، بر اساس برند و سرمايه، باشگاه استقلال را 42 و باشگاه پرسپوليس را 45 ميليارد تومان قيمت گذاري كرده است.اين اعلام سازمان خصوصي‌سازي در حالي با بحث‌ها و واكنش‌هاي فراوان در محافل ورزشي همراه شد كه سوالات زيادي در خصوص نحوه‌ قيمت‌گذاري، علت گران‌ بودن پرسپوليس نسبت به استقلال، نحوه‌ واگذاري و خريداران احتمالي آن مطرح شد.