خرید النگو مردي كه صداي چشمش را مي‌شنود!

مردي انگليسي با مراجعه به پزشك ادعا كرد كه مي‌تواند صداي حركت كره چشمش را بشنود.به گزارش ايسنا به نقل از فاكس‌نيوز بعد از بررسي‌هاي صورت گرفته پزشكان تشخيص دادند كه مابوت 57 ساله از شرايط نادري برخوردار است كه قادر به شنيدن صداي دروني بدنش است.اين مرد قادر به شنيدن صداي ضربان قلبش است و حتي صداي جويدن غذا او را آزار مي‌دهد.مابوت گفت: يك روز عصر در حالي كه تنها در خانه بودم صدايي مثل كشيدن سنباده روي چوب توجهم را جلب كرد، اطراف را نگاه كردم اما متوجه نشدم. بعدا فهميدم اين صدا با حركت كردن چشم‌هايم ايجاد مي‌شود.به گفته او اولين نشانه‌هاي اين مشكل از سال 2005 آشكار شد.به گزارش ايسنا، سي تي اسكن انجام شده وجود يك سوراخ كوچك در داخل استخوان جمجمه را نشان مي‌دهد كه باعث بروز اين مشكل شده است.