خرید النگو مار سمي بازار تهران را به هم ريخت

نجاتگران آتش نشاني با گرفتن يك حلقه مار سمي يك متري كه باعث نگراني كاسبان بازار شده بود به نگراني آنها پايان دادند.به گزارش ایرنا اين مار سمي دريك كارگاه توليد كيف در خيابان 15 خرداد شرقي، روبروي بازارآهنگران خود را در ميان كيف ها پنهان كرده بود و كاركنان كارگاه صبح امروز با ديدن اين جانور بلافاصله ساعت 7:26 دقيقه بامداد امروز – سه شنبه – در تماس با سامانه 125 درخواست كمك كردند و گروه نجات يك آتش نشاني به محل اعزام شد.به گفته ‘ مصطفي منصوري ‘ فرمانده نجاتگران، در پي تخليه كيف ها از درون كارگاه و نمايان شدن اين مار يكي از نجاتگران با استفاده از ابزار مخصوص آن را شكار كرد ودرون كيسه مخصوص انداخت كه به ايستگاه يك منتقل شد.وي افزود: هماهنگي با مراكز نگهداري اين گونه حيوانات براي انتقال اين مار سمي به عمل آمده است.