خرید النگو كاهش 38 هزار بشكه‌اي توليد نفت ايران در ماه گذشته

داوجونز به نقل از منابع غير رسمي اعلام كرد توليد نفت ايران در تير ماه سال جاري با 38 هزار بشكه در روز كاهش نسبت به ماه قبل از آن به 3.625 ميليون بشكه در روز رسيد.
به گزارش خبرگزاري فارس تازه ترين آمارهاي داو جونز نشان مي دهد ميزان توليد كشورهاي عضو سازمان كشورهاي صادر كننده نفت طي ماه جولاي به بالاترين حد خود از اواخر سال 2008 ميلادي رسيده است .
افزايش بي سابقه توليد نفت اوپك طي ماه جولاي موجب افزايش انتقادات داخلي و بين المللي از بي تاثير بودن سيستم سهميه بندي اوپك خواهد شد. كارشناسان انرژي بر اين باورند كه سيستم سهميه بندي اوپك طي سالهاي اخير تاثير و كارايي خود را از دست داده است .
بر اساس اين گزارش توليد 12 عضو اوپك در ماه جولاي با 607 هزار بشكه افزايش نسبت به ژوئن به بيش از 30.637 ميليون بشكه در روز رسيده است . اين رقم از نوامبر 2008 ميلادي بي سابقه است . اين رقم در نوامبر 2008 به بيش از 31.102 ميليون بشكه در روز رسيده است .
افزايش توليد نفت اوپك در ماه جولاي در حالي است كه اعضاي اين سازمان در نشست هشتم ژوئن نتوانستند بر سر افزايش سقف توليد سازمان در وين به توافق كامل و جامعي برسند .
بر اساس اين گزارش تصميم اخير سازمان بين المللي انرژي مبني بر آزاد سازي 60 ميليون بشكه از ذخاير راهبردي انرژي نيز نتوانست مانع از افزايش توليد نفت اعضاي اوپك در ماه جولاي شود .
 
ميزان توليد نفت اوپك از ماه مارس تا كنون بيش از 1.782 ميليون بشكه افزايش داشته است .
 
ميزان توليد نفت ليبي از زمان آغاز جنگهاي داخلي در اين كشور بيش از 1.5 ميليون بشكه كاهش داشته است . توليد نفت ليبي هم اكنون به كمتر از 40 هزار بشكه در روز رسيده است .
موسسه تحقيقات انرژي جي بي سي در وين در گزارشي اعلام كرد به لطف افزايش توليد برخي اعضاي اوپك كه بدون هماهنگي با ساير اعضا صورت گرفته تا حد زيادي كمبود نفت ليبي در بازار جبران شده است . بر اين اساس ميزان توليد نفت عربستان طي ماه جولاي با 350 هزار بشكه افزايش به بيش از 9.817 ميليون بشكه در روز رسيده است .سهميه توليد عربستان نيز 8.051 ميليون بشكه در روز است .
توليد نفت آنگولا نيز در اين مدت با 180 هزار بشكه افزايش روبرو شده است . توليد نفت عربستان در ماه ژوئن به 9.467 ميليون بشكه در روز رسيده بود.
بر اساس اين گزارش توليد نفت ايران نيز طي ماه جولاي 2011 به 3.625 ميليون بشكه در روز رسيده است. اين رقم در ماه ژوئن به 3.663 ميليون بشكه در روز رسيده است .