خرید النگو فروش خطرناك‌ترين اسيد به بهای يك ساندويچ!

سرویس اجتماعی ـ وقتي بهای چهار ليتر از خطرناك‌ترين اسيد موجود در بازار با قيمت يك ساندويچ برابري مي‌كند و مي‌توان آن را بدون هيچ محدوديتي به دست آورد، بی گمان، ديگر كسي براي انجام نقشه‌ شيطاني خود سراغ سلاح غيرمجازي كه مجازات‌هاي سنگين‌تري دارد، نمي‌رود.چند سالي است كه اسيد‌پاشي در میان جرايم خشن جا باز كرده و هر از گاهي، اخباري تلخ مي‌شنويم كه معمولا زن جواني قرباني انتقام يا عشقي يك‌طرفه شده و در برخي موارد، جان خود را از دست داده است.نكته قابل تأمل اينكه هرچند مدت نسبتا بسیاری از ورود اسيدپاشي به چرخه جرايم خشن گذشته است، دستگاه‌هاي مسئول، کار مؤثري براي برخورد و پيشگيري از وقوع دوباره آن، انجام نداده‌اند و روز به روز شاهد بروز اسيدپاشي در هر نقطه از كشور هستيم كه بسيار وحشتناك‌تر از قتل است و قرباني آرزو مي‌كند، كاش جان مي‌داد، ولی زنده نمي‌ماند تا عمري با چهره‌اي آنچنان، زندگي كند.به گزارش فارس، اکنون مسئولان قضايي، خود را درگير اين موضوع كرده‌اند كه آيا فرد اسيدپاش بايد قصاص شود، آيا اسيدپاشي مصداق محاربه است يا اينكه چگونه مي توان حكم قصاص را درباره فرد اسيدپاش اجرا كرد؟!انتظاري نمي‌رود، چالشي كه هم اکنون پيش روي دستگاه قضايي قرار گرفته است، به اين زودي برطرف شود؛ اما قطعا يكي از برنامه‌هاي كوتاه مدتي كه مسئولان بايد به آن توجه داشته باشند، اين است كه بايد راه‌هاي دسترسي مردم به مواد شيميايي از جمله انواع اسيد را محدود و ضابطه‌مند كرد.شرايط قصاص عضو در اسيدپاشيحسن تردست،‌ قاضي دادگاه كيفري استان تهران درباره اينكه قانون چه شرايطي را براي قصاص عضو متهمان اسيدپاشي پيش‌بيني كرده است، گفت: قانون مجازات اسلامي در قصاص عضو اين گونه افراد، افزون بر شرايط قصاص نفس، شرايط ديگري را هم به شرح زیر در نظر گرفته است.* تساوي اعضا در سالم بودن * تساوي در اصلي بودن اعضا * تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع * قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد * قصاص بيشتر از اندازه جنايت نباشد.وي در ادامه گفت: بنابراين، اگر اين شرايط فراهم باشد، قصاص عضو متهم صورت مي‌گيرد و در غير اين صورت، قصاص به پرداخت ديه تبديل مي‌شود.* اجراي قانون، تنها يكي از فاكتورهاي پيشگيري از وقوع جرم استتردست در پاسخ به اين كه صدور حكم قصاص عضو تا چه ميزان مي‌تواند در كاهش يا پيشگيري از وقوع جرم «اسيدپاشي» مؤثر باشد، به يكي از روزنامه هاي صبح كشور گفت: براي پيشگيري از وقوع جرم، فاكتورهاي متعددي هست كه يكي از آنها اجراي قانون است. قطعا صدور حكم قصاص عضو، می تواند تا اندازه ای از تكرار جرم «اسيدپاشي» بكاهد، ولی براي پيشگيري از وقوع اين جرم عوامل ديگري همچون قانون‌مند بودن جامعه و فرهنگ‌سازي ايفاي نقش مي‌كنند.* جامعه ما، جامعه‌اي قانون‌گريز است / مردم و مسئولان قانون را نقض مي‌كنندرئيس شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران ادامه داد: ما در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه قوانين به اشكال گوناگون از سوی مردم و مسئولان كشور نقض مي‌شود. متأسفانه ما يك جامعه قانون‌گريز داريم و به عبارت بهتر، اصولا فرهنگ حاكم بر جامعه ما فرهنگي مطيع قانون نيست.تردست ادامه داد: از اين روی، تا زماني كه حكومت‌گران و فرهنگ عمومي ما قانون را مقدس نشمارد و اين تقدس قانون در جامعه، فرهنگ و نهادينه نشود، مشكل خواهيم داشت و نمي‌توانيم آمار جرم را پايين بياوريم.وي درباره اينكه عده‌اي از جرم‌شناسان بر این باورند قوانين مربوط به «اسيدپاشي» بازدارندگي لازم را ندارند، گفت: ما در اين زمينه خلأ قانوني نداريم. قوانين مربوط به حدود و قصاص ما از كتاب تحريرالوسيله حضرت امام خميني (ره) گرفته شده است.تردست افزود: قانون براي مجازات متهمان «اسيدپاشي»، نه تنها قصاص عضو حتي اعدام را هم پيش‌بيني كرده است كه جزو شديدترين مجازات‌ها به شمار می رود.* يك گالن چهار ليتري اسيد سولفوريك، تنه ده هزار تومان!محسني، يك فروشنده محصولات شيميايي در خيابان ناصرخسرو در خصوص بهای اسيدهايي كه در بازار به فروش مي‌رسد، گفت: بهای يك گالن چهار ليتري اسيد سولفوريك بين هشت تا ده هزار تومان است؛ اسيد سولفوريك، اسيد 96 درصد و خطرناك‌ترين اسيد بين همه اسيدها است.* هيچ محدوديتي براي فروش اسيد نیستاين فروشنده در پاسخ به اين كه آيا مسئولان اخطاري براي فروش اسيد به فروشندگان داده‌اند يا خير، گفت: اکنون هيچ محدوديتي براي خريد اسيد (چه خرد و چه عمده) وجود ندارد و هيچ‌كس براي فروش اسيد و اينكه اسيد را به چه كساني بفروشيم، تذكري نداده است. شما مي‌توانيد به راحتي حتي يك بشكه اسيد را تهيه كنيد و آن را به صورت خرد بين عده‌اي ديگر بفروشيد.* از آزمايشگاه‌هاي مراكز آموزشي تا معادن طلا، خريداران انواع اسيد هستندوي درباره اينكه اصولا خريداران محصولات اسيد را چه قشري تشكيل مي‌دهند، گفت: از آزمايشگاه‌هاي مراكز آموزشي و‌ سازندگان طلا گرفته تا فعالان عرصه معادن طلا، خريدار انواع اسيد هستند و حتي برخي از انواع اسيد نيز براي مصارف بهداشتي منازل استفاده مي‌شود.* تنها دغدغه مسئولان آلودگي و خطر آتش‌سوزي مواد شيميايي و اسيدهاستمحسني، با بيان اينكه دغدغه مسئولان، آلودگي مواد شيميايي و خطر آتش‌سوزي آنهاست گفت: مسئولان به همين دليل مي‌خواهند محل فروش مواد شيميايي را از خيابان ناصرخسرو به بیرون از شهر ببرند، وگرنه اصلا نگران اينكه اين مواد شيميايي در اختيار افراد بی صلاحيت قرار گيرد، نيستند.* با ده  هزار تومان مي‌توان آسيبي زد كه ميلياردها تومان هم مرهم نيستآمنه بهرامي، شاخص‌ترين قرباني «اسيدپاشي» در سال‌هاي اخير است كه سرانجام و تنها لحظاتي پیش از اجراي حكم قصاص مرد اسيدپاش، اعلام رضايت كرد و روحيه بزرگ بخشندگي خود را به رخ اين مرد تبهكار كشاند.آمنه، جداي از اينكه قرباني اسيدپاشي شد، قرباني كوتاهي مسئولان در اجرا و وضع قوانين هم شد. زخمي كه بر پيكر آمنه نشست، شايد كمتر از قيمت كنوني اسيد هزينه داشته است، اما قطعا با ميلياردها تومان هم نمي‌توان بينايي و چهره سوخته آمنه را به او برگرداند.آمنه گذشت كرد، اما شايد اگر اين حكم اجرا مي‌شد، مي‌توانست به جاي اقدامات بي‌ثمر برخي مسئولان، نقشي بسزا در كاهش و پيشگيري از وقوع دوباره اين جرم داشته باشد.مسئولان قضايي، انتظامي بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه چرا هيچ کاری براي محدود و ضابطه‌مند كردن فروش مواد شيميايي در بازار تهران نمي‌كنند، در حالي كه بسيار مشخص است كه اگر اين اتفاق بيفتد و انواع اسيد به راحتي و با قيمت بسيار ناچيز در اختيار مردم قرار نگيرد، ديگر نخواهیم دید كه افراد براي انجام نقشه‌هاي شوم خود سراغ اين راه بروند.* قيمت يك گالن اسيد برابر با يك ساندويچوقتي بهای چهار ليتر از خطرناك‌ترين اسيد موجود در بازار با قيمت يك ساندويچ برابري مي‌كند و مي‌توان آن را بدون هيچ محدوديتي به دست آورد، قطعا، ديگر كسي براي انجام نقشه‌ شيطاني خود سراغ سلاح غيرمجازي كه مجازات‌هاي سنگين‌تري دارد، نمي‌رود. وقتي فرد تبهكار با سلاح غيرمجاز ممكن است به اتهام محاربه به اعدام محكوم شود، پس بی گمان، سراغ استفاده آسان از ابزاري مي‌رود كه مسئولان قضايي هنوز براي اجراي مجازاتش سردرگم هستند.* چرا مسئولان منتظر هستند تا وظايفشان به آنها گوشزد شوداما معمولا اين پرسش براي ما و همه مردم مطرح است كه چرا هميشه بايد وظايف ذاتي مسئولان به آنها گوشزد شود تا يادشان بيايد كه آنها هم وظيفه‌‌اي دارند؛ آيا بايد منتظر ماند تا اين اتفاقات ناخوشايند براي برخي مسئولان بيفتد تا به رگ وجدان، احساسات و وظيفه‌شناسي‌شان برخورد كند كه بايد چاره ای هم براي اين وانفسا بیندیشیند.