خرید النگو صادرات محصولات شيلاتي به 160 ميليون دلار رسيد

 سال 89 ميران ارزش صادرات محصولات شيلاتي 160 ميليون دلار ارزش بوده كه سهم ميگو 6/6 درصد ازنظر وزني و 12/8 درصد از نظر ارزشي بوده است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي سازمان شيلات ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران آمار مربوط به صادرات و واردات آبزيان در سال 1389 را منتشر كرد كه بر اساس اين گزارش مقدار كل صادرات آبزيان 44ميليون و 501 هزارو 36 كيلوگرم، ارزش كل صادرات محصولات شيلاتي 159ميليون و 488 هزار و 425 دلار، مقدار كل صادرات ميگو 2ميليون و 943 هزار و 682 كيلوگرم،ارزش كل صادرات ميگو 12ميليون و 952 هزار و 662 دلار،سهم ميگو از كل صادرات 6/6 درصد وزن و 12/8 درصد ارزش در سال 89 بوده است.
همچنين در سال 89 ميزان كل واردات آبزيان به كشور 83ميليون و 619 هزار و 310 كيلوگرم ، كه ارزش كل واردات محصولات شيلاتي به كشور 91ميليون و 7 هزار و 942 دلار بوده است.
بر اساس اين گزارش با توجه به آمار رسمي گمرك جمهوري اسلامي ايران مي توان چنين تحليل كرد كه با وجود اينكه واردات از نظر حجم دو برابر صادرات است ولي از نظر ارزش تقريبا نصف ارزش صادرات را دارد. به بيان ديگر در تراز واردات و صادرات ما موفق شديم محصولات با ارزش افزوده پايين با متوسط ارزش 08/1 دلار وارد و صادرات محصولات شيلاتي را با متوسط قيمت 58/3 دلار در بازارهاي جهاني به فروش برسانيم.
با توجه به آن كه اقلام وارداتي عمدتاً شامل تون ماهيان، ماهيان تجاري مورد نياز كارخانجات فرآوري و مورد مصرف خانوارها، مواد اوليه خوراك آبزيان و نيز غذاي ميگو بوده مشخص مي شود كه سياست گذاري هاي انجام شده كاملاً منطقي و موفقيت آميز بوده است. يعني هم در راستاي تقويت توليد آبزي پروري بوده و هم بخشي از ظرفيت خالي كارخانجات فرآوري را تامين كرده و نيز با تهيه ماهي تون كارخانجات كنسروسازي زمينه فعال تر شدن و اشتغال آنان را مهيا ساخته و در نهايت در افزايش مصرف سرانه ماهي موثر بوده است.
بر اساس اين گزارش از نظر ارزشي خاويار كه روزگاري به تنهايي 90 درصد صادرات شيلاتي كشور را تشكيل مي داد در حال حاضر در رده هفتم اقلام صادراتي است و با تلاش هايي كه در حال انجام است، خاويار پرورشي به زودي جايگزين ذخاير طبيعي در حال كاهش قرار گيرد و بررسي ها نشان مي دهد كه ميگو بيشترين ارزش و وزن را در اين آمار جديد به خود اختصاص داده است .
صادرات 511 تن غذاي ماهي و ميگو كه حدود 75 درصد آن غذاي ميگو به يكي از كشورهاي حاشيه خليج فارس و بقيه غذاي ماهي توسط چند شركت ديگر به عراق، گرجستان و تاجيكستان مي باشد، هم بسيار قابل توجه تامل مي باشد.