خرید النگو سود بانکها از تاخیر 12 روزه یارانه نقدی

تاخیر 12 روزه پرداخت یارانه نقدی، برای سیستم بانکی حداقل 12 میلیارد تومان سود داشته است.به گزارش خبرآنلاین پرداخت یارانه نقدی به صورت ماهیانه از سوی دولت تجویز شد ولی به نظر می رسد با توجه به حجم بالای مبادلات مالی در ابتدای دور های ماهیانه سیستم بانکداری الکترونیک کشور با بار سنگینی مواجه می شد که در عمل کل روند خدمات دهی سیستم را با اخلال مواجه می ساخت.با توجه به این مشکل قرار بر این شد که زمان پرداخت یارانه های نقدی دیگر ابتدای ماه نباشد، تصمیم بر آن شد که پرداخت یارانه نقدی در نیمه ماه انجام گیرد اما این تاخیر زمانی به غیر از رفع مشکل تراکم چه تبعاات دیگری دارد؟شاید اصلی ترین نتیجه این تاخیر حداقل در مورد یارانه نقدی مرداد ماه این موضوع است که سیستم بانکی در یک دوره 12 روزه رقمی معادل 3.2 هزار میلیارد تومان که حجم یارانه نقدی ماهیانه حدود 72 میلیون نفر ایرانی محسوب می شود را در اختیار دارد که خواب 12 روزه این مبلغ در سیستم بانکی بر اساس نرخ رسمی سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای سال 90 (حداقل سود عقود مبادله ای 11 درصد) حداقل رقمی معادل 12 میلیارد تومان سود برای سیستم بانکی یا دولت در بر خواهد داشت.حال اگر تصور کنیم که این روند طی ماههای اتی در سال 90 نیز ادامه پیدا کند، یعنی بنابر روند ماههای قبل دولت در ابتدای ماه یارانه را در اختیار سیستم بانکی قرار دهد و سیستم بانکی این پول را در دوازهم ماه توزیع کند رقم 12 میلیارد تومانی سود سیستم بانکی از توزیع یاراه نقدی 8 برابر و به رقمی معادل 96 میلیارد تومان خواهد رسید.