خرید النگو سفير جدید ايران در كنيا منصوب شد

“حسين گيوزاد ” به عنوان سفير جديد ايران در نايروبي (كنيا) منصوب شد.به گزارش خبرگزاري فارس، به پيشنهاد علي‌اكبر صالحي وزير امور خارجه و تأييد محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور “حسين گيوزاد ” به عنوان سفير جديد ايران در كنيا منصوب شد.گيوزاد پيش از اين رئيس اداره همكاري‌هاي اقتصادي چندجانبه وزارت خارجه بوده است.سيدعلي شريفي پيش از اين عهده‌دار سفارت ايران در نايروبي بود.