خرید النگو سفره افطاري 15 هزار نفري در استانبول

شهرداري منطقه ‘ايوب’ استانبول دوشنبه شب در اولين روز از ماه مبارك رمضان در تركيه، 15 هزار تن از اهالي استانبول را بر سفره افطار گرد هم آورد.به گزارش ايرنا، اين مراسم بر روي پل تاريخي ‘گالاتا’ در بخش اروپايي استانبول برگزار شد و 15 هزار تن از مسلمانان استانبول در يك فضاي معنوي در خليج استانبول و در كنار مسجد ‘ايوب سلطان’ در نخستين افطار امسال گردهم آمدند.در پايان ضيافت افطار، گروههاي موسيقي اصيل مذهبي و تصوف تركيه برنامه هايي اجرا كردند.شهر استانبول تركيه سال گذشته نيز شاهد چيده شدن بزرگترين سفره افطار در جهان بود كه 42 هزار نفر را دور خود جمع كرد و وارد كتاب ثبت ركوردهاي جهاني (گينس) شد.براي چيدن اين سفره در منطقه ‘اسنلر’ شهر استانبول از بيش از 7هزار ميز استفاده شد تا سفره اي به طول 10 كيلومتر روي آن پهن شود.روي اين سفره افطاري، 10 تن برنج و هشت تن خوراك گوشت و 1500 سيني سبزيجات قرار داده شده بود.ركورد قبلي بزرگترين سفره متعلق به آمريكا بود كه 16 هزار نفر از مسلمانان اين كشور را دور خود جمع كرده بود.