خرید النگو رای فراکسیون اصولگرایان به وزرای پیشنهادی

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان اعضا به وزرای پیشنهادی دولت با اکثریت آرا رای مثبت دادند.ولی اسماعیلی عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در گفتگو باخبرنگار خانه ملت با توجه به جلسه عصر امروز مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه 4 وزیر پیشنهادی دولت به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند و سپس نمایندگان به بیان ابهامات و نظرات خود در خصوص وزرای پیشنهادی پرداختند.وی افزود: در این جلسه 12 تن از نمایندگان به عنوان مخالف و موافق به ایراد سخن پرداختند که بعد از آن رای گیری صورت گرفت که وزرای پیشنهادی حایز اکثریت آرای اعضای مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان شدند.سخنگوی هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان تاکید کرد: در این جلسه 130 نفر از اعضای فراکسیون حضور داشتند که تنها شش نفر آنها به وزرای پیشنهادی رای منفی دادند.اسماعیلی تاکید کرد:در این جلسه رای گیری جدا برای هر کدام از وزرای پیشنهادی انجام نشد و مجمع عمومی به صورت کلی به وزرای دولت رای مثبت داد.وی همچنین تصریح کرد: ریاست این جلسه بر عهده محمدرضا باهنر سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس بود.