خرید النگو تيمي كه پول ندارد را بگذاريد بيرون!

 اين بحران مالي در ليگ يك حادتر از ليگ برتر است تا جايي كه از جمع 28 تيم حاضر در اين رقابت‌ها 24 تيم بدهي سنگين دارند.به نوشته گل ، رييس فدراسيون فوتبال پس از شنيدن صحبت‌هاي اعضاي هيات رييسه و نيز رييس ليگ آزادگان در جلسه روز گذشته با قاطعيت گفته‌هاي رييس تحت امرش را تاييد كرد و حتي گفت: «تيمي كه پول ندارد را از ليگ بيرون كنيد و دوباره قرعه‌كشي كنيد. تيمي كه پول ندارد، نبايد بازي كند.» با اين حساب و فرصتي كه تا شروع مسابقات ليگ يك باقي مانده، بايد شاهد تغييرات زيادي در اين مسابقات باشيم، مگر اينكه مثل سال‌هاي گذشته باز هم وساطت‌هاي مسوولان سياسي چاره‌ساز شود.